Etusivu > Hautausmaat > Honkanummi >

Hautojen hoito

Hautojen hoito

Hoitovastuu

Vastuu yksityisen haudan hoidosta kuuluu pääsääntöisesti haudan haltijalle. Haudan haltija voi kuitenkin sopia hautainhoitorahaston kanssa haudan hoidosta. Hoitoaika on 1–25 vuotta. Hoidosta sopiminen käy parhaiten ottamalla yhteyttä seurakuntayhtymän keskusrekisterin hautapalveluihin. Maksamalla vahvistetun hoitomaksun haudan hoito siirtyy hautainhoitorahastolle.

Yhteinen kirkkoneuvosto voi myös määrätä, että haudat tietyissä kortteleissa on luovutettava rahastolle hoidettavaksi vahvistettua maksua vastaan. Hoitoaika on sama kuin haudan hallinta-aika eli 25 vuotta. Tällöin on kyse haudan perushoidosta eli nurmipeitteen hoidosta. Jos lähiomainen haluaa, että haudalle istutetaan kukkia, haudan haltija voi sopia siitä keskusrekisterin hautaosaston kanssa ja maksaa hoidosta vahvistetun maksun.

Hautausmaiden sesonkikausi alkaa heti lumien sulamisen jälkeen mittavalla siivous- ja kunnostamistyöllä. Hoitohaudat kunnostetaan valmiiksi kukkien istutusta varten. Hoitohautojen kukkien istutus alkaa noin 10. kesäkuuta ja työ valmistuu juhannusviikkoon mennessä. Tätä aiemmin kukkia ei voida istuttaa yöpakkasvaaran vuoksi.

Haudan hoitamatta jättäminen

Haudan ruohopinnan tulee olla siisti ja muistomerkin pystyssä sekä suorassa. Hautausmaan henkilökunta seuraa säännöllisesti sellaisten hautojen hoitoa, joihin ei ole lunastettu hautausmaan toimesta tehtävää hoitosopimusta. Näin varmistetaan, että hautausmaa säilyy arvoaan vastaavassa kunnossa ja yleisilmeeltään miellyttävänä.

Jos haudan hoito toistuvasti laiminlyödään, hautausmaan henkilökunta ottaa yhteyttä haudan haltijaan tai asiakkaaseen. Yhteydenotto tapahtuu kirjeitse ja vain jos yhteystiedot on tallennettu rekisteriimme.

Hoitamattomuudesta tiedotetaan myös haudalle asetettavalla ilmoituksella, lehti-ilmoituksilla sekä hautausmaan ilmoitustauluilla. Näin pyrimme tavoittamaan myös niiden hautojen asiakkaat / haltijat, joiden yhteystietoja meillä ei ole. Tavallisesti haudan asiakkaalla / haltijalla on noin vuosi aikaa kunnostaa hauta. Jos hautaa ei ole kunnostettu määräaikaan mennessä, hauta voi palautua seurakuntayhtymälle vastikkeetta.

Muistomerkit

Muistomerkkien hoito kuuluu omaisille. Jos hautamuistomerkki on vaarassa kaatua tai sen perustukset ovat pettäneet, se voidaan laskea hallitusti maahan kunnes tarvittavat korjaustoimet on tehty. Muistomerkin tulee kuitenkin olla pystyssä ja suorassa, maahan sitä ei voi jättää.

Hautausmaan toimistolta (p. 09 2340 2900) voi tilata muistomerkin oikaisun. Vuoden 2017 töitä tehdään kesäkuusta lähtien. Työn hinta on 150 € (sis. Alv.) ja sillä on kahden vuoden takuu. Hautausmaan toimesta voidaan oikaista kivet metrin levyisiltä haudoilta ja kiven korkeus saa olla enintään 90 cm.

Hautakorttelit ja niiden hoito

Honkanummen hautausmaalla on erilaisia hautakortteleita, arkkuhautauksia, uurnahautauksia ja tuhkan sirottelua varten. Hautakorttelin hoito on järjestetty joko nurmihoitona, perennahoitona tai nurmi- ja kukkahoitona. Korttelien hoitotavat kerrotaan asiakirjassa Honkanummen korttelit (pdf, 0.13 Mt)

Nurmihaudat

Hautausmaan haudat ovat ruohopeitteisiä. Ruoho leikataan perushoidollisissa kortteleissa ja hoitohaudoilla keskimäärin kerran viikossa. Haudoilta, joissa ei ole ostettua hoitosopimusta, ei leikata nurmikkoa tai suoriteta muitakaan hoitotoimenpiteitä.

Uusissa hautakortteleissa on nykyään hyvin usein perushoito, joka lunastetaan hautaoikeuden lunastuksen yhteydessä. Tällä tavalla hautakortteleiden yleisilme pysyy siistinä. Perushoidon lisäksi omaiset voivat ostaa kukkahoidon.

Kukkahoidot

Hautainhoitorahasto myy kukkahoitoja 1, 5 tai 10 vuodeksi. Haudan hallinta-ajan tulee olla voimassa vähintään hoitosopimuksen keston ajan.

Sopimushaudoille istutetuista kukista tulee vuosittain arvostelua. Reklamaatiot tulee tehdä kuluvan hoitokauden aikana. Jos valitus on aiheellinen, tilanne luonnollisesti korjataan. Pääasiassa omaiset eivät itse voi vaikuttaa kukkavalintoihin, vaan valinnan suorittaa ammattitaitoinen puutarhuri. Näin paikalliset olosuhteet ja kasvien sopivuus haudalle tulee parhaiten otettua huomioon

Perennahoidot

Hautainhoitorahastosta saa myös perennahoitoja aina viideksi vuodeksi kerrallaan. Perennat ovat monivuotisia kasveja eikä niitä poisteta haudalta syksyisin. Perennahoidon ajan haudalla tulee olla erillinen pinnanhoito (ruohohoitosopimus) vähintään perennahoidon ajan.

Tästä linkistä pääset perennaesitteeseen: perennat (pdf, 0.55 Mt)

Saatavilla olevat perennalajikkeet:

Keskusrekisterin hautapalvelut

Haudanhoidon tilaus

Hoitohinnasto 2017 (pdf, 0.16 Mt)

Ohjeita haudan hoitoon (pdf, 0.02 Mt)

Maisemabegonia Dragon Wings Red

Sateenkaaripalsami Delias

Maisemabegonia Big Rose Green Leaf

Verenpisara Nelli

Kesäbegonia Rose

Aurinkoliisa SunPation

Mukulabegonia Mocca Scarlet