Hoitovastuu

Vastuu yksityisen haudan hoidosta kuuluu pääsääntöisesti haudan haltijalle. Haudan haltija voi kuitenkin sopia hautainhoitorahaston kanssa haudan hoidosta.

Erillisellä hoitosopimuksella haudan hoitoaika on 1–25 vuotta. Hoidosta sopiminen käy parhaiten ottamalla yhteyttä seurakuntayhtymän keskusrekisterin hautapalveluihin tai hautausmaan toimistoon.

Yhteinen kirkkoneuvosto voi myös määrätä, että haudat tietyissä kortteleissa on luovutettava rahastolle hoidettavaksi vahvistettua maksua vastaan. Hoitoaika on sama kuin haudan hallinta-aika eli enintään 25 vuotta. Tällöin on kyse haudan perushoidosta eli nurmipinnan hoidosta. Jos lähiomainen haluaa, että haudalle istutetaan kukkia, haudan haltija voi sopia siitä keskusrekisterin hautaosaston kanssa ja maksaa hoidosta vahvistetun maksun.

Haudan hoitamatta jättäminen

Haudan nurmipinnan tulee olla siisti ja muistomerkin pystyssä sekä suorassa. Hautausmaan henkilökunta seuraa säännöllisesti sellaisten hautojen hoitoa, joihin ei ole lunastettu hautausmaan toimesta tehtävää hoitosopimusta. Näin varmistetaan, että hautausmaa säilyy arvoaan vastaavassa kunnossa ja yleisilmeeltään miellyttävänä.

Jos haudan hoito toistuvasti laiminlyödään, hautausmaan henkilökunta ottaa yhteyttä haudanhaltijaan tai asiakkaaseen. Yhteydenotto tapahtuu kirjeitse ja vain jos yhteystiedot on tallennettu rekisteriimme.

Hoitamattomuudesta tiedotetaan myös haudalle asetettavalla ilmoituksella, lehti-ilmoituksilla sekä hautausmaan ilmoitustauluilla. Näin pyrimme tavoittamaan myös niiden hautojen asiakkaat / haltijat, joiden yhteystietoja meillä ei ole. Tavallisesti haudan asiakkaalla / haltijalla on noin vuosi aikaa kunnostaa hauta. Jos hautaa ei ole kunnostettu määräaikaan mennessä, hauta voi palautua seurakuntayhtymälle vastikkeetta.

Hoitamattomuuskuulutus

7.6.2016 Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa annettiin Honkanummella sijaitseville hoitamattomille haudoille hoitokehoitus. Nämä haudat tuli kunnostaa 31.8.2017 mennessä, jonka jälkeen aluepuutarhurit suorittivat katselmuksen haudoilla. Ne haudat, joita ei oltu hoitokehotuksesta huolimatta hoidettu, palautuivat Helsingin seurakuntayhtymälle yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä 12.10.2017.

Päätöksestä on tiedotettu Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 17.10. Tämän lisäksi syksyn aikana ko. haudoille tullaan asettamaan ilmoitus päätöksestä. Myös haudan haltijalle tai asiakkaalle lähetetään kirje tiedoksi. Hautaoikeuden haltijalla on oikeus poistaa muistomerkki haudalta. Hautamuistomerkki siirtyy vastikkeetta seurakuntayhtymälle, jos sitä ei ole poistettu 12.4.2018 mennessä.

Lisätietoa: Honkanummen hautausmaan toimistosta p. 09 2340 2900 tai 09 2340 2904.