Uurnanlaskukäytäntö

Omainen tai hautaustoimisto voi toimittaa uurnan jo etukäteen Maunulaan, jolloin vahtimestari tuo sen mukanaan tullessaan tapaamispaikalle. Omaiset voivat myös tuoda uurnan vasta tullessaa uurnanlaskutilaisuuteen. Sekaannusten välttämiseksi kannattaa varmistaa, kuka uurnan tuo hautausmaalle, ja milloin se tuodaan.

Toivomme, että vahtimestarin kanssa sovitaan tapaamispaikka selkeästi ja että se ilmoitetaan Hautapalveluihin varausta tehtäessä.

Mahdolliset tapaamispaikat ovat:

  • Pääportilla: portilla oleva odotustila, tai sen edusta on suositeltavin ja selkein tapaamispaikka.
  • Uurnanluovutushuoneella: toimisto- ja huoltorakennuksessa olevaa uurnanluovutushuonetta käytetään, kun halutaan hiljentyä, jos tilaisuuteen tulee pappi ja/tai paljon omaisia tai muuten halutaan tilanteesta hieman juhlavampi.
  • Haudalla: omaiset, jotka varmasti tietävät haudan sijainnin voivat sopia tapaamisen suoraan haudalle.

Mikäli on oletettavaa, että uurnanlaskutoimitukseen kuluu vahtimestarilta yli puoli tuntia on suositeltavaa varata ajanvarauksen yhteydessä tupla-aika, josta ei peritä erillistä maksua.

Kun uurna ja saattajat ovat paikalla, vahtimestari johdattaa uurnanlaskijat haudalle. Uurna lasketaan ja peitetään. Uurnan voi laskea joku saattajista tai vahtimestari. Myös haudan peittämisen voivat suorittaa joko saattajat tai vahtimestari saattajien toiveen mukaan.

Hautaustoimen ohjesääntö edellyttää vahtimestarin läsnäoloa uurnanlaskussa. Haudan peittämisen jälkeen vahtimestari poistuu paikalta, jolloin omaiset voivat pitää muisteluhetken ja/tai asetella kukat haudalle. Jos seppeleiden nauhat ja kortit halutaan säästää, ne on syytä ottaa talteen ennen kukkien haudalle laskemista.