Muistomerkit

Asennettavan muistomerkin on oltava hautausmaan sääntöjen ja muistomerkkiohjeiden mukainen. Muistomerkeille on annettu vain enimmäismitat, jotka voidaan varmistaa uurnalehdon toimistosta puh. (09) 2340 2950. Muistomerkistä on laadittava suunnitelma, joka on hyväksyttävä hautausmaalla. Se tulee toimittaa osoitteeseen Pirkkolantie 22, 00630 Hki tai sähköpostitse kiviluvat.maunulahsrky@evl.fi

Hautakiven asennus

Pohjakiven vaativalle hautapaikalle hautakiven saa pystyttää vain sulan maan aikana. Palkkialueelle kiven saa asentaa palkin ollessa lumeton ja jäätön. Palkeissa on tapinreiät valmiiksi porattuina ja suojattuna harmaalla muovitulpalla.

Pohjakivi perustetaan vähintään 20 cm murskekerroksen (0-16mm) päälle. Mursketta saa hautausmaan huoltoalueella olevasta kasasta. Pintamaan multa-/savikerros on ensin poistettava ja sen voi viedä hautausmaan huoltoalueella olevaan jätemaakasaan. Pohjakivi topataan vaakasuoraan tukevasti. Hautakivi tapitetaan pohjakiveen siten, että se on keskellä pohjakiveä.

Suurimpaan osaan pohjakivipaikoista on laitettu murskeet valmiiksi seurakuntayhtymän toimesta.

Asennustyön jälkeen hautakivi puhdistetaan pesemällä ja asetellaan mahdolliset kukat takaisin haudalle, sekä siivotaan kaikki työn jäljet. Pohjakiven eteen tulee jättää alue, jolle ei panna kukkamultaa, koska murskeen kaivaminen kiven edestä aiheuttaa kiven kaatumisvaaran.

Hautakiven tapitus

Hautakivi on aina kiinnitettävä pohjakiveen/ aluspalkkiin tapituksella. Tappien on oltava ruostumatonta terästä ja halkaisijaltaan vähintään 10 mm. Pohjakiven tapitusreikää ei saa porata kiven läpi. Sopiva reiän syvyys on 8 cm ja reiän halkaisija 2 mm tappia suurempi. Tapin pitää upota hauta- ja aluskiveen/palkkiin) yhtä paljon (8 cm).

Pakollinen tapitus: tappi rosteria Ø 10mm, 8 cm kivessä, 8 cm palkissa/pohjakivessä. Kortteleissa 1,2 ja 30 tappi rosteriaØ 12mm, 10 cm kivessä ja 10cm palkissa .

Kynttiläluukut

Kortteleissa 9, 10 tai 11 kivessä mahdollisesti olevan kynttiläluukun tulee aueta eteenpäin, koska kivet ovat palkilla selät vastakkain.

Palkkikorttelit:

Palkkikortteleita Maunulassa ovat: 1,2,9,10,11,13(paitsi rivi 1),15(paitsi rivi 1),27 ja 30.

Muistomerkin hoito:

Uurnalehdon muistolehto 17:ssä on yritetty puhdistaa yhteismuistomerkkiin kiinnitettyjä messinkilaattoja. Sen seurauksena on turmeltu oman laatan lisäksi muita laattoja. Laattojen omin päin puhdistaminen on juuri tästä syystä kielletty.

Laattojen hankinnasta, asennuksesta ja huollosta vastaa seurakuntayhtymä. Messinkilaattojen patinoituminen on luonnollinen reaktio, eikä messingin tummumista ulko-olosuhteissa nykykeinoin voida estää. Seurakuntayhtymä ei puhdista tai kiillota yksittäisiä laattoja.

Millaisia muistomerkkejä Helsingin hautausmaille voi pystyttää?

Kysymyksiin löydät vastaukset Helsingin seurakuntayhtymän hautamuistomerkkiohjeistuksesta.