Etusivu > Pyhät juhlat > Kirkkohäät >

Ennen vihkimistä

Ennen vihkimistä

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on rippikoulun käyminen ja kirkkoon kuuluminen. Muussa tapauksessa vihkiminen tapahtuu siviiliviranomaisen luona. Näin solmittu avioliitto voidaan siunata kirkossa.

Kirkollisesti voidaan vihkiä parit, joista toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan. Kristillinen vihkiminen voidaan toimittaa silloinkin, kun toinen kihlakumppaneista kuuluu ulkomailla toimivaan kristilliseen kirkkokuntaan.

Avioliiton esteiden tutkinta

Esteiden tutkinta suoritetaan jommankumman vihittävän seurakunnan kirkkoherranvirastossa ja tutkintaa haetaan yhdessä.

Kihlapari pyytää esteiden tutkintaa täyttämällä ja allekirjoittamalla tutkintalomakkeen. Lomakkeessa on oltava kummankin allekirjoitukset, jotta esteiden tutkinta voidaan aloittaa. Esteiden tutkintaa haettaessa parin on todistettava henkilöllisyytensä kuvallisilla henkilötodistuksilla.

Avioliiton esteiden tutkintalomake on myös mahdollista täyttää kotona ja postittaa kirkkoherranvirastoon. Mikäli lomake toimitetaan avioliiton esteiden tutkijalle postitse, siinä on oltava myös kahden todistajan allekirjoitukset.

Esteiden tutkintapyyntö on jätettävä kirkkoherranvirastoon viimeistään 7 päivää ennen vihkitilaisuutta. Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta on voimassa 4 kuukautta. Jos vihkimisen toimittaa kotiseurakunnan pappi, hän saa todistuksen virastosta. Muussa tapauksessa vihkiparin on huolehdittava todistuksen toimittamisesta vihkipapille.

Lisätietoja esteiden tutkinnasta saa oman seurakunnan kirkkoherranvirastosta.

Esteiden tutkintapyyntölomakkeen voit täyttää täältä.

Kuulutukset

Vanhan perinteen mukaan avioliittoaikomus ilmoitetaan sunnuntain jumalanpalveluksessa. Kuulutuksissa avioliittoon aikovien nimet luetaan parin toivomassa seurakunnassa jumalanpalveluksen yhteydessä ja samalla avioliittoon aikovien puolesta myös rukoillaan.

Kuulutuksista voi sopia samalla kertaa, kun esteiden tutkintaa haetaan. Kuulutusten lukemisen voi myös kieltää.

Sukunimen valinta

Sukunimen valinnasta päättää vihkipari yhdessä ja ratkaisu ilmoitetaan vihkimisen suorittavalle papille. Vihkimisen jälkeen mahdollinen sukunimen muutos rekisteröidään väestötietojärjestelmään.

Tieto sukunimen muutoksesta välittyy automaattisesti moneen eri paikkaan. Tiedon saavat suoraan Väestörekisterikeskuksesta mm. valtion ja kuntien viranomaiset, aviopuolisoiden seurakunnat, Kansaneläkelaitos, Posti sekä monet pankit, vakuutusyhtiöt ja kauppaketjut. Kaikkiin paikkoihin tieto ei kuitenkaan päivity suoraan. Siksi sukunimen muuttumisesta kannattaa ilmoittaa myös suoraan eri tahoille.

Lisätietoa sukunimen valinnasta oikeusministeriön verkkosivuilta.