Etusivu > Pyhät juhlat > Pienelle parasta >

Koti­seurakuntasi

Täydesti seurakuntalainen

Kotiseurakuntasi kirkkoherranvirastosta voit varata kastepapin ja seurakunnan tilat kastejuhlaan. Kotiseurakuntasi verkkosivuilta (Helsinki, Tampere, Vantaa) löydät myös tietoa lasten ja varhaisnuorten toiminnasta sekä vanhempien ja lasten yhteisistä kerhoista.


Kotiseurakuntasi verkkosivuilta (Helsinki, Tampere, Vantaa) löydät myös tietoa lasten ja varhaisnuorten toiminnasta sekä vanhempien ja lasten yhteisistä kerhoista.


Täydesti seurakuntalainen

"Sallikaa lasten tulla. Antakaa heidän olla. Sallikaa lasten leikkiä."

Kuuntelen ja katselen lasta. Miten paljon häneltä opin!

Kun seurakunnan työntekijänä katson lasta, näen hänet juuri sellaisena kun hän on, täydesti lapsena.

Lapsi on utelias, ennakkoluuloton ja tarvitseva. Hän luottaa ja leikkii. Näin luonteva on hänen suhteensa myös Jumalaan. Yhteys Jumalan ja lapsen välillä on kaiken avain, vihje, joka horjuttaa käsityksiäni ja valmiita vastauksiani aikuisena. Juuri lapsessa on potentiaali, mahdollisuus muutokseen. Tätäköhän Jeesus tarkoitti kutsuessaan lapsen seuraajiensa keskelle, esikuvaksi? Melkein kuulen Hänen sanovan tuttua lasten evankeliumia mukaillen: "Sallikaa lasten tulla. Antakaa heidän olla. Sallikaa heidän leikkiä."

Etsimme yhdessä sanoja ja tapoja, miten kristittyjä ollaan.

Jeesuksen suhde lapseen on lähtökohta työlle, jota teen. Otan vakavasti lapsen tavan elää, ajatella ja oppia. Havainnoillaan ja yllättävillä kysymyksillään lapsi paljastaa häivähdyksiä pyhästä. Hän vaikuttaa ympäristöön ja yhteisöön, jossa elää, ja siihen, mitä teemme. Hän ilmaisee suhdettaan Jumalaan taiteillen, liikkuen, leikkien ja tutkien. Kirkon perinteet, symbolit ja kaikki kristinuskon aarteet tukevat hänen hengellistä kasvuaan. Yhdessä lapsen kanssa tutustumme kirkkotilaan, sen taiteeseen ja esineisiin, Raamattuun ja rukoukseen kaikin aistein.

Olen lasta ja hänen perhettään varten. Kutsun lasta toisten lasten, perheiden ja koko kristittyjen suuren perheen, seurakunnan, keskelle täydesti lapsena ja seurakuntalaisena. Pyhä ja leikki kulkevat käsikädessä, usko tulee todeksi arkisessa leikissä. Yhdessä olemme täydesti kirkko.

Herkkyydellään ja intuitiollaan lapsi on yhteydessä Jumalaan. Kastejuhlassa hänen perheensä ja kumminsa sitoutuivat tukemaan hyvää hänen elämässään. Haluan liittyä niiden aikuisten joukkoon. Vaikka koti on lapsen kasvupaikka, kuljemme hänen rinnallaan elämän eri vaiheissa. Lapsi itse määrittää, milloin lähellä, milloin kaukana. Etsimme yhdessä sanoja ja tapoja, miten kristittyjä ollaan. Me kuulumme yhteen, meitä on monta. Erilaisina luotamme samaan Jumalaan.