Lähetystyö

Lähetyksen tärkein tehtävä on viestin vieminen Jumalan rakkaudesta ja Vapahtajasta, joka kutsuu yhteyteensä kaikkia.

Lähetystyö on seurakunnan tehtävä, joka perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn:

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa."
(Matt. 28:19–20)

Ihmisten kokonaisvaltainen auttaminen on osa tätä viestiä, mikä näkyi myös Jeesuksen antamassa esimerkissä.

Käytännössä seurakuntien toteuttamaan lähetystyöhön kuuluu hengellisen työn lisäksi oikeudenmukaisuuden puolesta puhuminen ja resurssien jakaminen toisten kristittyjen kanssa sekä kotimaassa että maailmalla.

Ulkomailla tapahtuvassa lähetystyössä Suomen evankelis-luterilaiset seurakunnat toimivat yhteistyössä kirkon lähetysjärjestöjen kanssa. Toimintaa koordinoi Kirkon lähetystyön keskus.


Herttoniemen seurakunnan nimikkolähettejä ovat:

Timo Ahlberg
timo.ahlberg@felm.org


Timo työskentelee Suomen Lähetysseuran Etiopiassa toteutuvien kehitysyhteistyöhankkeiden koordinoijana. Timon uusimmat kuulumiset voit lukea oheisesta linkistä:

Timon_uusimmat_terveiset.pdf (pdf, 0.77 Mt)


Marja Kartano
marja.kartano@kolumbus.fi


Marja toimii suomensukuisen kominkielten raamatunkäännöstyön tarkastajana Raamatunkäännösinstituutin palveluksessa. Marjan uusimmat kuulumiset voit lukea oheisesta linkistä:

Marjan_uusimmat_terveiset.pdf (pdf, 0.4 Mt)
Kirsi ja Risto Leikola
risto.leikola@felm.org


Kirsi ja Risto Leikola työskentelevät Mekane Yesus -kirkon tavoittavan työn neuvonantajina. He ovat kehittäneet työtä varten käytännöllisen mallin, jota kutsuvat Alkusysäykseksi. Sen mukaan uuden ryhmän kohtaamisessa kärkenä on evankeliumin julistus sanoin ja teoin. Paikallinen kulttuuri ja kieli otetaan huomioon. Kirsin ja Riston uusimmat kuulumiset voit lukea oheisesta linkistä:

Kirsin_ja_Riston_uusimmat_terveiset.pdf (pdf, 0.3 Mt)Upu ja Jan-Eerik Leppänen
jan-eerik.leppanen@felm.org


Upu ja Jan-Eerik Leppänen työskentelevät Suomen Lähetysseuran palveluksessa Hong Kongissa, missä he asuvat poikiensa Mion ja Noelin kanssa. Upu toimii Lähetysseuran Kiinan työalueen tiedottajana ja Jan-Eerik aluepäällikkönä. Upun ja Jan-Eerikin uusimmat kuulumiset voit lukea oheisesta linkistä:

Upun_ja_Jan-Eerikin_uusimmat_terveiset.pdf (pdf, 0.74 Mt)


Liisa ja Antti Saarenketo
antti.saarenketo@sley.fi


Liisa ja Antti työskentelevät Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY) palveluksessa Etelä-Sudanissa ja kotimaan työssä. Liisan ja Antin uusimmat kuulumiset voit lukea oheisesta linkistä:

Liisan_ja_Antin_uusimmat_terveiset.pdf (pdf, 8.03 Mt)


Anu Väliaho
valiahod@gmail.com


Anu työskentelee Virossa Suomen Lähetysseuran ja Viron lähetyskeskuksen palveluksessa seurakuntatyössä ja kouluttajana. Anu on yhdessä puolisonsa Juhan kanssa ollut aloittamassa Keilan seurakunnan alueella uutta seurakuntatyötä Sauen kaupungissa, jossa aikaisemmin ei ole ollut luterilaista seurakuntatyötä eikä kirkkoa. Anun uusimmat kuulumiset voit lukea oheisesta linkistä:

Anun_uusimmat_terveiset.pdf (pdf, 0.97 Mt)


Näin voit tukea nimikkolähettejämme:

Lähetit ilahtuvat kotimaasta saamastaan postista. He toivovat myös muistamista esirukouksin.

Rahallisen tukesi lähetystyölle voit halutessasi antaa tilille FI14 2065 1800 0164 26 (merkitse viestiin: 2285002022600000 ja kenen lähetin työtä haluat tukea).


Kalenteri

tiistai 5.12.2017