Lähetystyö

Lähetyksen tärkein tehtävä on viestin vieminen Jumalan rakkaudesta ja Vapahtajasta, joka kutsuu yhteyteensä kaikkia.

Lähetystyö on seurakunnan tehtävä, joka perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn:

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa."
(Matt. 28:19–20)

Ihmisten kokonaisvaltainen auttaminen on osa tätä viestiä, mikä näkyi myös Jeesuksen antamassa esimerkissä.

Käytännössä seurakuntien toteuttamaan lähetystyöhön kuuluu hengellisen työn lisäksi oikeudenmukaisuuden puolesta puhuminen ja resurssien jakaminen toisten kristittyjen kanssa sekä kotimaassa että maailmalla.

Ulkomailla tapahtuvassa lähetystyössä Suomen evankelis-luterilaiset seurakunnat toimivat yhteistyössä kirkon lähetysjärjestöjen kanssa. Toimintaa koordinoi Kirkon lähetystyön keskus.

Herttoniemen seurakunnan nimikkolähettejä ovat:

Aija-Katriina ja Timo Ahlberg
Osoite:Box 2397, Addis Abeba, Ethiopia
Suomen Lähetysseura, Etiopia

Aija Katriina ja Timo Ahlberg ovat työskennelleeet elokuusta 2004 lähtien Suomen Lähetysseuran (SLS) lähetteinä Etiopiassa. Timo toimii Mekane Yesus -kirkon Hosainan Synodin (vastaa hiippakuntaa) kehityshanketyön neuvonantajana ja koordinoi samalla muitakin SLS:n kehitysyhteistyöhankkeita Etiopiassa. Aija Katriina toimii lukutaitotyön koordinaattorina SIL:n (Summer Institute of Linguistics) työyhteydessä. Ahlbergit ovat jo aikaisemmin työskennelleet Etiopiassa Wycliffe Raamatunkääntäjät ry:n lähettäminä Mekane Yesus-kirkon työyhteydessä konsonkielisessä lukutaitotyössä.

Marja Kartano
Osoite: Agricolankuja 6 D 91, 00530 Helsinki
raamatunkäännöstyö, Raamatunkäännösinstituutti,
Suomen Pipliaseura

Marja Kartano työskentelee Raamatunkäännösinstituutin palveluksessa suomensukuisen udmurtinkielen raamatunkäännöstyön käännöstarkistajana.

Kirsi ja Risto Leikola
P.O. BOX 104, Mettu, Illuabor, Ethiopia
Suomen Lähetysseura, Etiopia

Kirsi ja Risto Leikola työskentelevät Etiopiassa Suomen Lähetysseuran lähetteinä Mekane Yesus-kirkon uusia kansanryhmiä tavoittavassa työssä. Pastori Risto Leikola toimii neuvonantajana ja filosofian maisteri Kirsi Leikola kulttuuriasioiden ja syrjittyjen ryhmien asiantuntijana.

Upu ja Jan-Eerik Leppänen
Suomen Lähetysseura, Hong Kong

Upu ja Jan-Eerik Leppänen toimivat Suomen Lähetysseuran työntekijöinä Hong Kongissa. Jan-Eerik toimii kiinankielisten alueiden aluepäällikkönä. Viidesosa hänen työstään kuluu alueellisen KYT-koordinaattorin tehtävien hoitamiseen.

Liisa ja Antti Saarenketo
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Etelä-Sudan ja kotimaantyö

Liisa ja Antti Saarenketo työskentelevät Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY) palveluksessa Etelä-Sudanissa. Antin vastuualueena on seurakunta- ja koulutustyö ja Liisan pyhäkoulu- ja diakoniatyö.

Anu ja Juha Väliaho Suomen Lähetysseura, Viron Lähetyskeskus

Anu ja Juha Väliaho toimivat Suomen Lähetysseuran lähetteinä Viron kirkon Lähetyskeskuksen alaisuudessa. Haasteena on ollut uuden seurakuntatyön aloittaminen Sauen asutuskeskuksessa. Aiemmin Anu ja Juha toimivat Keski-Venäjällä suomensukuisten kansojen parissa.

Lähetit ilahtuvat kotimaasta saamastaan postista. He toivovat myös muistamista esirukouksin.

Rahallisen tukesi lähetystyölle voit halutessasi antaa tilille FI14 2065 1800 0164 26 (merkitse viestiin: 3690 222 060 ja kenen lähetin työtä haluat tukea).

Kalenteri

lauantai 14.1.2017