Vastuuryhmät

Toiminnan järjestämisestä vastaa neljä vastuuryhmää

Julistuksen vastuuryhmä

Tehtävä on kantaa huolta siitä, että seurakunnan jumalanpalveluselämä on monipuolista ja luontevaa, sisältää niin lämpöä kuin hengellistä syvyyttäkin sekä musiikin monipuolista kirjoa. Kirkollisten toimitusten laatua ja yhteyksiä pyritään syventämään niin ennen toimitusta, toimituksissa kuin niiden jälkeenkin tarjoten laadukkaita ja merkityksellisiä kohtaamisen mahdollisuuksia.

Julistuksen vastuuryhmän puheenjohtaja on Pirjo Työrinoja.

Palvelun vastuuryhmä

Palvelun vastuuryhmään kuuluu diakonia, lähetys ja kansainvälinen vastuu.

Diakoniatyön tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen, toivon ja armon kokemuksen välittäminen, sekä ihmisten aktivoiminen oman elämänhallinnan suhteen. Diakoniatyön tehtävänä on auttaa ihmistä välittömän aineellisen, henkisen ja hengellisen avun antamisella ja löytää erityisesti ne, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta.

Lähetys työ perustuu Jeesuksen käskyyn. Hän sanoi: "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28:19–20.)

Kansainvälinen työn tehtävänä on välittää lähimmäisenrakkautta ja kristillistä ilosanomaa kaikkialle maailmaan. Kansainvälinen työ pyrkii auttamaan siellä, missä hätä on suurin.

Palvelun vastuuryhmän puheenjohtaja on Taina Viherkari.

Vapaaehtoistoiminnan vastuuryhmä

"Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille." (Matt 4:7)

Vapaaehtoistoiminnan vastuuryhmä koordinoi ja kehittää koko seurakunnan vapaaehtoistoimintaa sekä rekrytoi ja kouluttaa vapaaehtoistoiminnan piirissä toimivia henkilöitä. Vapaaehtoistyön vastuuryhmä toimii aktiivisesti yhteistyössä niin työntekijöiden, seurakuntalaisten, vapaaehtoisten kuin muiden vastuuryhmien kanssa.

Lauttasaaressa tullaan kehittämään tulevina vuosina vapaaehtoistoimintaa niin, että jokaiselle seurakuntalaiselle löytyy jotain mielekästä tekemistä. Seurakunnan vapaaehtoistyössä on tärkeintä halua osallistua, kantaa vastuuta ja auttaa muita. Lauttasaaren seurakunnassa vapaaehtoistyötä ei ole pelkästään kyse auttamisesta, vaan se on myös väylä vaikuttaa asioihin. Voit tulla vapaaehtoistoimintaan mukaan juuri sinulle sopivasti, toiselle se tarkoittaa kerran vuodessa, toiselle kerran viikossa.

Vapaaehtoistoiminnan vastuuryhmän yhteyshenkilö on Kalle Kuusniemi.

Kasavuksen vastuuryhmä

Seurakunnan kasvatuksella tarkoitetaan erityisesti lasten ja nuorten parissa tapahtuvaa toimintaa kokoontumisten, kerhojen, rippikoulun, tapahtumien, kurssien, retkien ja leirien muodossa. Kantavina ajatuksina ovat mm: pyhän ja rakastavan Jumalan kohtaaminen,

välittävien ja turvallisten aikuisten ihmisten kohtaaminen, yhdessäolo ja yhteinen tekeminen toisten lasten ja nuorten kanssa, tuen saaminen omalle kasvulleen ihmisenä ja kristittynä kuuluminen seurakuntaan, yhteisöön, jonka elämän ja toiminnan pohjana on usko Jumalaan.

Kasvatuksen vastuuryhmän puheenjohtaja on Varpu Koivunen.

Vastuuryhmien puheenjohtajat

Pirjo Työrinoja
kappalainen
(09) 2340 4328
pirjo.tyorinoja@evl.fi

Taina Viherkari
diakoniatyöntekijä
(09) 2340 4323
taina.viherkari@evl.fi

Kalle Kuusniemi
seurakuntapastori
09 2340 4331
kalle.kuusniemi@evl.fi

Varpu Koivunen
nuorisotyönohjaaja
(09) 2340 4307
varpu.koivunen@evl.fi