Etusivu > Seurakunnat > Malmin seurakunta >

Kaste, häät ja hautajaiset

Kaste, häät ja hautajaiset

Seurakunta on mukana elämän suurissa taitekohdissa. Lue, mitä tulee ottaa huomioon kirkkohäitä, kastetta tai hautajaisia suunnitellessa.

Papin ja tilojen varaaminen

Kun haluat varata papin kastamaan lapsen, vihkimään avioliittoon, siunaustilaisuuteen tai siunaamaan uuden kotisi, ota yhteyttä päivystävään pappiin (yhteystiedot oikealla).

Seurakunnan tilat ovat ilmaisia kirkkoon kuuluville silloin, kun on kyseessä kaste, vihkiminen tai hautaus. Tilavarauksen voit tehdä päivystävältä papilta (yhteystiedot oikealla). Tarkemmat ohjeet tilojen, keittiöiden ja tarpeiston käyttöön antaa kyseisen tilan suntio. Katso lisätietoja Malmin seurakunnan tiloista!

Kaste

Kastejuhlan voi järjestää milloin tahansa lapsen syntymän jälkeen. Suosituksena on kastaa lapsi kahden kuukauden kuluessa syntymästä. Myös aikuinen voidaan kastaa. Aikuisen kastetta edeltää rippikoulu. Kasteen voi järjestää minä viikonpäivänä tai kellonaikana tahansa, niin seurakunnan tiloissa kuin kotonakin.

Kastettava tarvitsee kaksi kummia. Kummi on kastettu ja konfirmoitu kirkon jäsen, joka tukee kastettavan kasvua ihmisenä ja kristittynä. Kirkkoherra voi poikkeustapauksissa myöntää luvan vain yhteen kummiin.

Jos kummeja ei löydy lähipiiristä, voit tiedustella vapaaehtoista kummia seurakunnasta. Malmin seurakunnan kummipankkia ylläpitää pastori Laura-Elina Koivisto (p. 09 2340 4478 tai laura-elina.koivisto@evl.fi).

Lue lisää ristiäisistä!

Häät

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on rippikoulun käyminen ja kuuluminen evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Toinen parista voi kuulua johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan tai ulkomailla toimivaan kristilliseen kirkkokuntaan. Myös siviiliviranomaisen luona solmittu avioliitto voidaan siunata kirkossa.

Ennen häitä suoritetaan avioliiton esteiden tutkinta. Sitä varten pari voi tulla asioimaan yhdessä kirkkoherranvirastoon (henkilöllisyystodistukset mukaan), ladata kaavakkeen täältä tai tilata sen kotiin ja toimittaa täytettynä kirkkoherranvirastoon (yhteystiedot oikealla). Jos kaavake palautetaan postitse tai vain toisen tuomana, siinä tulee olla kahden todistajan allekirjoitukset nimenselvennyksineen.

Esteiden tutkinta on suoritettava viimeistään viikkoa ennen vihkimistä, mutta se kannattaa tehdä ajoissa, sillä päätös pysyy voimassa neljä kuukautta.

Lue lisää kirkkohäistä!


Hautajaiset

Hautaan siunaaminen tapahtuu kirkossa, hautausmaan kappelissa tai haudalla yleensä kahden–kolmen viikon kuluessa kuoleman jälkeen.

Siunauksen toimittaa vainajan kotiseurakunnan pappi tai muu omaisten toivoma pappi. Malmin seurakunnan alueella asuneen vainajan siunaukseen voi varata papin ottamalla yhteyttä päivystävään pappiin (yhteystiedot oikealla).

Jos vainaja siunataan hautausmaan kappelissa, tilavaraus tehdään ottamalla yhteyttä keskusrekisteriin (p. 09 2340 6000). Jos siunaustilaisuus halutaan pitää Malmin seurakunnan kirkossa tai seurakuntakodissa, papin ja tilat voi varata ottamalla yhteyttä päivystävään pappiin (yhteystiedot oikealla). Lisäksi tulee varata hautaanlaskuaika keskusrekisteristä.

Kun läheinen on poissa -opas. (pdf, 2.11 Mt)

Tietoa hautaansiunaamisesta ja hautajaisjärjestelyistä

Hautapaikan valitseminen

Lisää tietoa Helsingin hautausmaista

Tuhkauksen ja uurnanlaskun varaus

Keskusrekisterin hautapalveluiden yhteystiedot

Hautajaismusiikkia

Malmin seurakunnan kirkkoherranvirasto

Kunnantie 1, 00700 Helsinki
Puh. 09 2340 4400
malmi.srk@evl.fi

Päivystävä pappi

(papin ja Malmin seurakunnan tilojen varaus)

Puh. 09 2340 4402
Ma-pe klo 9-15

Päivystävän papin tavoitat myös käymällä kirkkoherranvirastolla.

Keskusrekisterin hautapalvelut

(hautausmaan kappelin, hautapaikan ja hautaanlaskuajan varaus)

Kolmas linja 22 B
00530 Helsinki

p. 09 2340 6000
Faksi: 09 2340 2610
helsinki.hautapalvelut@evl.fi

Avoinna ma–pe klo 8–15.45