Mikaelin seurakunnan hallinto

Seurakuntaneuvosto, yhteinen kirkkoneuvosto ja –valtuusto, kirkkoherra ja hiippakunta muodostavat seurakunnan hallinto-organisaation, jonka tehtävät on määritelty kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä sekä seurakuntayhtymän perussäännössä. Johtoryhmä ja työalatiimit muodostavat puolestaan asiantuntijaorganisaation, joka vastaa seurakunnan toiminnan suunnittelusta, toiminnan toteuttamisesta hyväksytyn toimintasuunnitelman puitteissa sekä toiminnan arvioinnista.

Seurakuntaneuvosto on paikallisen seurakunnan toiminnasta vastaava hallintoelin. Siihen on valittu vaaleilla 16 luottamushenkilöä nelivuotiskaudeksi 2014 - 2018. Se mm. valmistelee seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman, vastaa sen toteuttamisesta ja valitsee seurakunnan työntekijät kirkkoherraa lukuunottamatta. Puheenjohtajana toimii Ami Lainela, esittelijänä kirkkoherra. Varapuheenjohtaja valitaan luottamushenkilöistä. Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Yhteinen kirkkovaltuusto on koko seurakuntayhtymän ylin päättävä elin. Se päättää mm. kirkollisveron suuruudesta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä kirkkojen rakentamisesta ja korjaamisesta. Siinä on 91 vaaleilla valittua valtuutettua. Paikat jakaantuvat seurakuntien kesken niiden jäsenmäärän suhteessa (Mikaelin seurakunta 5).

Mikaelin seurakunnan luottamushenkilöt löytyvät TÄÄLTÄ.

Seurakunnan toimintaan ja päätöksentekoon voi vaikuttaa myös yleisellä tasolla ottamalla osaa seurakuntavaaleihin. Seurakuntalaiset voivat tehdä aloitteita seurakunnan luottamuselimille.

Syksyn 2017 kokoukset ovat: 4.9., 9.10., 6.11. ja 11.12.


kirkonrahat.fi

Seurakuntaneuvoston pöytäkirjat

PK 2.2.2014 (pdf, 0.24 Mt) PK 3.3.2014 (pdf, 0.25 Mt) PK 7.4.2014.pdf (pdf, 0.25 Mt) PK 2.6.2014.pdf (pdf, 0.34 Mt) PK 8.9.2014.pdf (pdf, 0.33 Mt) PK 6.10.2014.pdf (pdf, 0.33 Mt) PK 3.11.2014.pdf (pdf, 0.46 Mt) PK 8.12.2014.pdf (pdf, 0.17 Mt) PK 2.2.2015 (pdf, 0.13 Mt) PK 2.3.2015 (pdf, 0.31 Mt) PK 13.4.2015 (pdf, 0.18 Mt) PK 8.6.2015 (pdf, 0.21 Mt) PK 7.9.2015 (pdf, 0.16 Mt) PK 9.11.2015 (pdf, 0.17 Mt) PK 30.11.2015 (pdf, 0.16 Mt)