Rippikoulu

Ilmoittautuminen tästä! (Rippikouluilmoittautuminen on päättynyt. Vapaita paikkoja voit tiedustella Tuomakselta sähköpostilla: tuomas.pitkanen@evl.fi) Rippikoulun aloitustapahtuma on 15.4. klo 18 Mikaelinkirkolla.

RIPPIKOULU… MITÄ SE ON?

Rippikoulu on seikkailu, jonka voit kokea vain kerran. Siellä nauretaan ja itketään, lauletaan ja leikitään, rukoillaan ja kes­kustellaan, opiskellaan ja ihmetellään. Nuoruus on ainutlaa­tuinen elämänvaihe, ja suurimmalle osalle suomalaisia rippi­koulu on osa nuoruutta. Noin 80 % koko ikäluokasta käy rippikoulun.

Rippikoulu on evankelis-luterilaisen kirkon kasteopetusta. Siellä kerrotaan, millaisen kirkon jäseneksi sinut on kasteessa otettu ja mitä kirkko voi tarjota sinulle. Rippikoulussa pohditaan yh­dessä elämän tärkeitä kysymyksiä, suhdetta omaan itseemme, toisiin ihmisiin ja Jumalaan – sitä mitä kristittynä eläminen merkitsee. Mitä tarkoittaa, että Jumala on rakkaus?

Rippikoulu on puoli vuotta kestävä kokonaisuus, johon kuuluu tapaamisia ja osallistumista seurakunnan toimintaan. Tämän lisäksi on intensiivijakso (useimmissa tapauksissa leiri). Rippikoulu päättyy konfirmaatiojuhlaan. Konfirmaatiossa tunnustetaan kristillinen usko, pyydetääbn Jumalalta siunausta ja osallistutaan ehtoolliselle. Rippikoulun käytyään voi täysi-ikäisenä saada kirkollisen avioliittoon vihkimisen ja äänes­tää seurakuntavaaleissa. Konfirmoituna seurakunnan jäse­nenä voi osallistua itsenäisesti ehtoolliselle, toimia kummina ja asettua ehdolle seurakuntavaaleissa.

Rippikoulujen hallinnoinnista vastaa pastori Tuomas Pitkänen p. 09-23404836, tuomas.pitkanen@evl.fi. Ryhmien vetäjät löytyvät Rippikoulut 2018 osiosta.

Aikuisrippikouluista vastaa pastori Anne Granström p. 09 2340 4834, anne.granstrom@evl.fi

Nuoret riparilla