Ihmisen kanssa - Jumalan yhteydessä

Toiminta-ajatuksen mukaisesti seurakunnassa pyritään tavoittamaan kaikki alueella asuvat ja palvelemaan erilaisia ihmisryhmiä. Haasteena on erilaisuuden hyväksyminen ja kunnioittaminen. Painopisteenä on toimintamallin mukaan, että seurakuntalaiset saavat mahdollisuuden ehdottaa ja toteuttaa omia ideoitaan (projekteja) sekä tehdä yhteistä hyvää kaikilla toimialoilla ja ikäryhmissä.

Resursseja keskitetään niin, että perus- ja projektitoiminta voidaan hoitaa mahdollisimman hyvin. Seurakuntalaisten oma rooli varsinaisina tekijöinä korostuu perinteisen toiminnan kohteena olemisen sijaan. Samalla seurakuntalaisten vastuu ja oma toteuttaminen korostuu.

Seurakunnan toiminnan tavoitteena on palvella kaikkia alueella asuvia, ja olla mahdollistamassa uskon toteutumista osana elämää ja suurta arkea.

Lähivuosien haasteena on toiminnan tehostaminen, osallistujamäärien kasvattaminen ja tarjonnan monipuolistaminen samalla kun seurakunnan toimintamäärärahat vähenevät.