Rukous ja usko

Maanpäällisen toimintansa aikana Jeesus oli koko ajan läheisessä yhteydessä hänet tänne maan päälle lähettäneen Isä Jumalan kanssa. Jeesus piti yhteyttä yllä rukouksen kautta. Useissa kohdin Raamatussa kerrotaan, miten Jeesus opetti suuria kansanjoukkoja ja sen jälkeen hän vetäytyi yksinäisyyteen rukoilemaan. Kerran tällaisen hetken jälkeen Jeesuksen opetuslapset pyysivät häneltä: "Opeta meitäkin rukoilemaan"

Silloin Jeesus opetti heille rukouksen, minkä me tunnemme Isä meidän -rukouksena. Yhä edelleen rukoilemme tuon rukouksen sanoin. Isä meidän -rukous sisältää tärkeimmät meidän elämäämme koskettavat asiat. Rukous sisältää Jumalan puhuttelun, seitsemän pyyntöä ja loppuylistyksen. Ei haittaa, vaikka rukouksen sanoja ei täysin muistaisikaan. Myös hapuileva ja sanatonkin rukous on Pyhän Hengen työtä meissä ja kääntymistä Jumalan puoleen.

Isä meidän, joka olet taivaissa.

Usko taivaalliseen isään antaa rohkeutta rukoilla vapaasti ja turvallisesti. Jumalan luomina ihmisinä me jokainen saamme lähestyä Jumalaa. Meidän elämämme on viime kädessä täysin riippuvaista Jumalasta ja Jumala rakastaa meitä jokaista niin kuin rakasta lastaan. Rukoillessamme voimme luottaa, että vaikka Jumala on näkymättömissä jossakin, mitä me kutsumme taivaaksi, siitä huolimatta Jumala kuulee meitä ja pitää huolta koko meidän elämästämme, mitä kaikkea siihen sisältyykään. Jumala tahtoo rohkaista meitä uskomaan, että hän on oikea Isämme ja me hänen oikeita lapsiaan.

1) Pyhitetty olkoon sinun nimesi

Jumala on pyhä. Vaikka saamme turvallisesti lähestyä Jumalaa, ihminen ja Jumala eivät kuitenkaan ole tasavertaisia. Rukous on pienen ihmisen nöyrtymistä suuren ja pyhän Jumalan edessä.

Jumalan nimi ilmaisee, kehen me uskomme. Emme usko epämääräiseen kohtaloon, vaan persoonalliseen Jumalaan, joka ilmoittaa meille itsensä mm. Raamatussa ja Jeesuksen toiminnassa.

2) Tulkoon sinun valtakuntasi

Jumalan valtakunta on Jumalan läsnäoloa ja vaikutusta sekä tässä maailmassa että ikuisuudessa. Kaikkivaltiaana Jumala hallitsee koko luomakuntaa. Jumala on luvannut pitää kaiken hoidossaan silloinkin, kun me näemme vain maailmassa tapahtuvaa pahaa. Isä meidän -rukouksessa pyydämme, että Pyhä Henki auttaisi meitä tunnistamaan Jumalan rakkauden. Jumala tahtoo joka päivä olla meidän ajatuksissamme ja ohjata meidän tekemisiämme. Täydellisesti Jumalan valtakunta toteutuu vasta kerran toisessa todellisuudessa.

3) Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa.

Jumala tahtoo kaikille hyvää. Ihmisinä emme kuitenkaan aina käsitä, miten hän toteuttaa tahtoaan maailmassa. Jumalan ajatusmaailma on erilainen kuin meidän. Siksi meidän voi olla vaikeaa suostua hänen tahtoonsa. Myös Jeesus tunnusti, että Jumalan tahto on hänen tahtoaan suurempi. Vaikka joutui kärsimään, Jeesus toteutti kuitenkin Jumalan tahtoa.

Kristittyinä meidät on kutsuttu luottamaan kaikki asiamme Jumalan haltuun. Vaikka emme ymmärräkään Jumalan ajatuksia, siitä huolimatta saamme luottaa häneen.

4) Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.

Kaikki elämän lahjat tulevat Jumalalta. Jumala vaikuttaa myös siinä, mikä syntyy ihmisen työn ja toiminnan tuloksena. Jumalan anteliaisuuteen luottaminen ei aina ole helppoa. Maailmassa on paljon köyhyyttä ja hätää. Myös itse olemme saattaneet joutua kokemaan sitä. Se saa epäilemään Jumalan hyvyyttä. Mutta siitä huolimatta, meidän tulisi olla kiitollisia kaikesta siitä hyvästä, mitä meillä on. Vaikka meillä olisi puutettakin, Jumala on luvannut pitää meistä huolta.

5) Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.

Me tunnustamme, että Jumalan edessä emme voi vedota omaan erinomaisuuteemme tai omiin ansioihimme vaan olemme riippuvaisia Jumalan armosta ja anteeksiannosta. Joka päivä joudumme pyytämään syntejämme anteeksi. Me saamme kuitenkin luottaa, että Jumala Jeesuksen sovitustyön tähden antaa meille anteeksi ilman ehtoja. Yhä uudelleen saamme turvautua tähän. Jumalan anteeksianto antaa meille ilon ja rauhan ja auttaa meitäkin antamaan anteeksi toisille ihmisille.

6) Äläkä saata meitä kiusaukseen

Kiusaukset ovat houkutuksia luopua uskosta Jumalaan ja Jeesukseen. Kristityn elämä on tässä suhteessa jatkuvaa taistelua. Kaikkein vaikeimmassakin tilanteessa saamme kuitenkin kääntyä Jumalan puoleen, hänen lupauksiinsa luottaen pyytää vahvistusta ja rohkeutta. Jumala antaa meille voimaa kestää koettelemuksissa.

7) Vaan päästä meidät pahasta

Jokainen ihminen haluaisi välttyä pahalta. Me emme osaa selittää, miksi maailmassa on pahaa, miksi Jumala sallii sen ja sietää sitä. Rukoilemme kuitenkin, että Jumala taistelisi meidän kanssamme ja meidän puolestamme pahaa vastaan. Kerran, toisessa todellisuudessa, hän antaa meille vapautuksen kaikesta pahasta.

Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Jumala on kehottanut meitä rukoilemaan. Rukous ylläpitää suhdettamme Jumalaan. Jumala on luvannut kuulla rukouksemme. Jos emme itse jaksa tai osaa rukoilla, saamme turvautua siihen, että Pyhä Henki rukoilee puolestamme, kun meillä on halu rukoilla.

Isä meidän -rukouksen lopussa ylistämme Jumalaa ja kunnioitamme Jeesusta, joka on opettanut meille tämän rukouksen ja sen avulla kokoaa kaikki seuraajansa yhteen. Tätä rukousta rukoillaan joka puolella maailmaa.

Arja Kortelainen