Kodin siunaaminen

Kodin siunaaminen on vanha tapa, mutta sitä on yhä enenemässä määrin ruvettu käyttämään myös nykyään. Rukoushetken voi toimittaa pappi, seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen. Siunauksessa kiitetään kodista ja pyydetään siunausta sen asukkaille ja näiden elämään.

Luontevasti kodin siunaaminen tapahtuu uuteen kotiin muutettaessa, mutta periaatteessa siunaaminen voi tapahtua milloin vain. Monesti siunaaminen toimitetaan, jonkun muun toimituksen, kuten vihkimisen tai kasteen yhteydessä.

Kodin siunaushetkessä voidaan laulaa virsia tai muuta hetkeen sopivaa musiikkia. Perheenjäsenet voivat hyvin osallistua rukoushetken suunnitteluun ja toteutukseen. Jos kodin siunaajaksi halutaan pappi tai seurakunnan työntekijä kannattaa ottaa yhteyttä seurakuntatoimistoon.

Päivystävä pappi p. 09 2340 5702

Tulisuontie 2 , 00820 Helsinki
ma-ti 10-13, ke 14-17.30, to-pe 9-12
09 2340 5700
roihuvuori.srk@evl.fi