Etusivu > Seurakunnat > Töölön seurakunta >

Kaste, häät, hautajaiset

Asioiminen kirkkoherranvirastossa

Kirkko on mukana jäsentensä elämän käännekohdissa sekä juhlahetkissä, iloissa ja suruissa. Kirkollisia toimituksia ovat kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen, hautaaminen sekä rippi ja kodin siunaaminen.

Toimitusten järjestämiseksi voitte ottaa yhteyttä seurakuntatoimistoon.

Kaste

Kaste on kirkollinen toimitus, sakramentti, jossa lapsi liitetään seurakunnan jäseneksi. Lapsi kastetaan noin kahden kuukauden kuluttua syntymästä.

Lapsi voidaan kastaa kirkossa tai kotona. Kasteen toimittaa oman seurakunnan pappi tai kastepapiksi voi pyytää myös omaa tuttua pappia toisesta seurakunnasta. Pappi ottaa yhteyttä lapsen vanhempiin ennen kastetilaisuutta ja sopii keskustelusta, jossa käydään läpi kasteeseen liittyvät asiat.

Kastettavalla lapsella on oltava vähintään kaksi kummia. Näistä kahdenon oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoituja jäseniä. Sen lisäksi kummina voi olla myös jonkun muun kristillisen kirkon jäsen. Kirkkoon kuulumaton ei voi toimia kummina.

Erityisistä syistä lapsella voi olla vain yksi evankelis-luterilaiseen seurakuntaan kuuluva kummi. Yhden kummin riittävyydestä on pyydettävä kirjallinen päätös oman kotiseurakunnan kirkkoherralta.

Töölön seurakunnalla on kaksi kastemekkoa, joita voi lainata maksutta tiloissamme järjestettäviin kastetilaisuuksiin sekä kotikasteisiin.

Kastettujen nimet luetaan ja heidän puolestaan rukoillaan noin viikon kuluttua sunnuntain messussa.

Aikuiskaste toimitetaan silloin, kun lapsena kastamatta jäänyt haluaa liittyä aikuisena kirkkoon. Myös aikuiskasteessa tarvitaan kummit.

Vihkiminen

Kirkkohäiden edellytyksenä on, että sekä morsian että sulhanen ovat rippikoulun käyneitä evankelis-luterilaisen seurakunnan jäseniä. Kirkollinen vihkiminen on mahdollinen myös silloin, kun toinen on jonkun muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen.

Siviilivihkimisessä solmittu avioliitto voidaan siunata kirkollisesti.

Vihkiminen ja avioliiton kirkollinen siunaaminen voidaan suorittaa kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Vihkikirkko varataan hyvissä ajoin siitä seurakunnasta, jonka alueella kirkko sijaitsee.

Temppeliaukion ja Töölön kirkon varaukset hoidetaan seurakuntatoimistossa. Varauksen voi tehdä kuukauden tarkkuudella vuodeksi eteenpäin.

Vihkivä pappi tulee pääsääntöisesti morsiamen tai sulhasen kotiseurakunnasta ja kanttori siitä seurakunnasta, jonka kirkossa vihkiminen tapahtuu. Pappi varataan kirkkoherranvirastosta. Myös kanttoriin saa yhteyden kirkkoherranviraston kautta ja hänen kanssaan sovitaan vihkitoimituksen musiikista. Pappi ottaa yhteyttä vihkipariin ja sopii tapaamisesta, jossa keskustellaan kaikista vihkimiseen liittyvistä asioista.

Vihkimistä edeltää avioliiton esteiden tutkinta, jota varten pari voi tulla yhdessä asioimaan kotiseurakunnan toimistoon. Lomakkeen voi myös tilata kotiin tai tulostaa ohesta. Jos lomake palautetaan postitse tai vain toisen tuomana, siinä on oltava kahden todistajan allekirjoitukset. Avioliiton esteiden tutkinta saa lainvoiman 7 päivän kuluttua ja on voimassa 4 kuukautta, joten sen voi hoitaa hyvissä ajoin ennen vihkimistä. Esteettömyystodistus on aina annettava papille ennen vihkimistä.

Avioliittokuulutus voidaan lukea kirkossa jumalanpalveluksen yhteydessä ennen vihkimistä kuulutusparin toivomana sunnuntaina.

Hautaan siunaaminen

Hautaan siunaaminen voidaan toimittaa hautausmaiden siunauskappeleissa. Kappeleita ovat Malmin (pohjoinen, itäinen, läntinen, iso), Honkanummen (iso, pieni), Hietaniemen (uusi, vanha) ja Krematoriokappelit Hietaniemessä.
Siunauskappelit varataan Helsingin seurakuntayhtymän hautapalveluista, puh. (09) 2340 6000, osoite Kolmas linja 22.

Hautaan siunaamisen järjestelyissä otetaan yhteyttä seurakunnan toimistoon.

Pappi tulee pääsääntöisesti siitä seurakunnasta, missä vainaja oli viimeksi kirjoilla. Kappeleissa on omat kanttorinsa. Ennen toimitusta pappi keskustelee omaisen/omaisten kanssa kaikista siunaukseen liittyvistä asioista.

Vainajan nimi luetaan ja hänelle sytytetään muistokynttilä jumalanpalveluksessa siunaamista seuraavana sunnuntaina, elleivät omaiset toivo muuta ajankohtaa.Lisätietoja ja lomakkeita

Kaste

Pienelle parasta

Päätös yhden kummin riittävyydestä (pdf, 0.09 Mt)

Kummin lisääminen (pdf, 0.1 Mt)

Vihkiminen

Tietoa kirkkoon liittyville hääpareille

Evl.fi -sivusto, häät

Uusi avioliittolaki ja kirkko

Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta (pdf, 0.14 Mt)

Kansainvälinen avioliitto, esteiden tutkinta (pdf, 0.18 Mt)

Vakuutus kasteesta ja uskontokunnasta (pdf, 0.1 Mt)

Käytännön ohjeita ja vinkkejä Temppeliaukion kirkossa vihkitilaisuutta tai avioliiton siunausta viettäville pareille (pdf, 0.06 Mt)

Hautaaminen

Kun läheinen on poissa

Lisätietoja hautajaisista

Toimitusajat
Temppeliaukion kirkossa

Lauantaisin
klo 12.00
klo 13.30
klo 15.00
klo 16.30
klo 18.00

Sunnuntaisin
klo 13.30 (seurakuntasali ei varattavissa)
klo 15.00
klo 16.30
klo 18.00

Seurakuntatoimisto

Puhelin 09 2340 6300
Ma, ti, to, pe klo 10-14
Ke klo 14-18

Tarjoilu tilaisuuksiin

Kauttamme on mahdollisuus saada tarjoilu kaste-, muisto- ja häätilaisuuksiin
Tarjoilut onnistuvat sekä Temppeliaukion että Töölön kirkon tiloissa. Lisätietoja antaa Pekka Soininen, pekka.soininen@evl.fi, puhelin 09 2340 6333.
Tarjoiluhinnasto 2017 (pdf, 0.46 Mt)