Seurakunta kantakaupungin sydämessä

Visio

Töölö on seurakunta, jossa toiminta nousee aikaisempaa vahvemmin jäsenten tarpeista ja heidän elämäntilanteestaan. Olemme saaneet paljon uusia jäsenryhmiä yhteiseen työhömme.

Seurakunnassa panostetaan erilaisuutta arvostaen "Jumalan maailman" ja "ihmisten maailman" yhteyden etsimiseen ja vaalimiseen.

Tilaratkaisumme tukevat uudella tavalla missiomme toteuttamista. Työntekijämme arvostavat yhteistyötä, kehittymistä ja avarakatseisuutta.

Toiminta-ajatus

Olemme seurakunta töölöläisiä, kantakaupungissa asuvia ja siellä työskenteleviä ja vierailevia varten.

Yhdessä heidän kanssaan teemme työtä uskossa, toivossa ja rakkaudessa.
Uskomme Jumalaan ja pidämme huolta luonnosta ja toisistamme.

Arvot

 • Totuudellisuus
  • puhumme rohkeasti Jumalasta
  • uskomme ja elämme niin kuin opetamme
 • Jäsenlähtöisyys
  • kunnioitamme, kuuntelemme ja arvostamme meille uskottuja ihmisiä ja työtovereitamme
  • ymmärrämme millaisessa toimintaympäristössä työskentelemme
 • Oikeudenmukaisuus
  • puolustamme heikkojen ja syrjäytyneiden oikeuksia
  • toimimme tasapuolisesti ja yhteisten pelisääntöjen mukaisesti
 • Monimuotoisuuden kunnioittaminen
  • arvostamme erilaisuutta rikkautena
  • kohtelemme kaikkia tasapuolisesti etniseen taustaan, maailmankatsomukseen, mielipiteisiin, ikään, sukupuoleen tai sukupuoliseen suuntautuneisuuteen katsomatta
 • Jatkuva kehittyminen
  • seuraamme ympäristössämme tapahtuvia muutoksia ja olemme valmiit kehittämään omaa toimintaamme sen pohjalta
  • olemme muutoshaluisia ja -kykyisiä, sekä otamme vastuun myös itsemme kehittämisestä