Rippikoulu

Rippikoulu on...

paikka, jossa saa yhdessä toisten kanssa kysellä, etsiä, epäillä ja löytää.

paikka, jossa puhutaan elämästä, uskosta, Jumalasta.

tärkeä osa nuorten elämää, sillä lähes yhdeksän kymmenestä 15-vuotiaasta käy rippikoulun.

puolen vuoden pituinen jakso, johon kuuluu leiri- tai kaupunkirippikoulujakson lisäksi seurakuntaan tutustumista ja tapaamisia oman ryhmän kanssa.

mahdollinen myös kirkkoon kuulumattomalle. Rippikoulun yhteydessä voi liittyä kirkkoon.

mahdollista suorittaa myös aikuisena. Lisätietoja kirkkoherranvirastosta,
p. 09 2340 6100.

Rippikoulu on kasteopetusta: Jeesus sanoi: "Menkää ja tehkää kaikki kansat minut opetuslapsikseni: Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt.28:18-20)

Vuontispirtin rippikoululeiriläisiä Tunturi Lapin kauniissa erämaaluonnossa. Vuontispirtin leirikeskus sijaitsee Pallas-Yllästunturin kansallispuiston maisemissa.

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherranvirasto
Bulevardi 16 B, 1. krs. Postiosoite: PL 168, 00121 Helsinki
ma–ti klo 9-15, ke klo 12–17, to–pe klo 9-12
09 2340 6100