Yhteisvastuu 2017 torjui ihmiskauppaa

Kirkon vuosittainen suurkeräys Yhteisvastuu torjui vuonna 2017 ihmiskauppaa Suomessa ja Jordaniassa. Ihmiskauppa on yksilöön kohdistuva rikos ja vakava ihmisoikeusloukkaus. Ihmiskauppaa ja siihen rinnastettavaa hyväksikäyttöä pidetään yhtenä tämän hetken suurimmista ihmisoikeus-haasteista. Ihmiskauppaa on vaikea havaita, mutta sitä tapahtuu kaikkialla maailmassa. Myös Suomessa. Ihmisten liikkuvuuden myötä ihmiskaupan riskit ovat kasvaneet ja avuntarve suuri.

Keräysvaroin kehitetään muun muassa tukihenkilötoimintaa ja etsivää työtä, vahvistetaan työntekijöiden osaamista tunnistaa ja tavoittaa ihmiskaupan uhreja, tarjotaan kriisiapua majoituksen, ruoan, hygienian ja vaatetuksen järjestämiseen, mahdollisuus tulkin käyttöön sekä matalan kynnyksen oikeudellista neuvontaa.

Ulkomaan kohteena on Jordania, jossa avustustyön painopisteenä ovat koulutus ja psykososiaalinen tuki noin 12−30-vuotiaille leireillä ja paikallisissa yhteisöissä asuville Syyrian pakolaisille. Israelissa ja Palestiinalaisalueilla tuetaan rauhankasvatustyötä nuorten medialukutaidon sekä ihmisoikeustuntemuksen parantamiseksi. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu. (Kuva Ville Asikainen)

Kotimaan työhön käytetään 40 prosenttia keräystuotosta, josta osa kanavoituu paikallisseurakuntien diakoniatyöhön. Seurakunnan oman osuuden kohdetta ei ole vielä päätetty. Ulkomaan kohteeseen ohjataan 60 prosenttia tuotosta Kirkon Ulkomaanavun välityksellä.

Yhteisvastuukeräyksessä on monta tapaa auttaa

Osallistu tapahtumiin! Löydät niiden tiedot tapahtumakalenterista .

Voit tehdä lahjoituksen myös tilisiirrolla, puhelimitse tai tekstiviestillä