Etusivu > Uutiset ja tapahtumat > Uutiset > 2017 > 03 >

Tarvitaan totaalinen ajattelun muutos kuluttamisesta

Tarvitaan totaalinen ajattelun muutos kuluttamisesta

31.03.2017 10:03 / päivitetty 05.04.2017 09:55

Sosiaalifoorumin tilaisuuksia on Seurakuntien talossa lauantaina 1.4. Silloin vieraana on muun muassa Stuart Scott, joka on uskontojen johtajien ja tiedemiesten yhteisen uskonto- ja tiedeverkoston vetäjä.

“Uskonnon johtajat ja tutkijat ovat yksimielisiä sivilisaatiomme ekologisesta ja eettisestä heikkenemisestä ja konsensusta on erityisesti ilmastokriisiin liittyen", sanoo Suomen sosiaalifoorumiin Seurakuntien talolle saapuva ekologi Stuart Scott. Tämä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden muutokseen, jolla vältytään pahimpien ennustusten toteutuminen.

Scott vetää tänä päivänä uskontojen johtajien ja tiedemiesten yhteistä uskonto- ja tiedeverkostoa (The United Planet Faith & Science Initiative). Verkoston perustajiin lukeutuvat muun muassa nobelisti, arkkipiispa Desmond Tutu sekä ilmastontutkija ja entinen Nasan tutkimuskeskuksen johtaja James Hansen.

Stuart Scott määritteli itsensä pitkään ympäristöaktivistiksi, mutta hän sanoo nykyään olevansa ekologi tai ekologia aktivisti. Hänen mielestään yhteiskunnan tärkein haaste on saada muutettua ajattelua taloudesta.

Raha määrittää pitkälti, mitkä asiat, milloin ja missä tapahtuvat tai eivät tapahdu. Se luo mainonnan, uutisten ja viihteellisen median sekä internetin kautta kerronnan – kuvitteellisen todellisuuden, jonka mukaan kaikki on hienoa, jos yhteiskunta vain jatkaa kuluttamistaan ja kasvuaan. Raha naamioi ekologisen ja eettisen eroosion, joka aiheuttaa eksistentiaalisen uhan ihmiskunnalle.

Eettinen ulottuvuus puuttuu talousalan koulutuksesta?

Talouden epäeettisyyttä kritisoidessaan Stuart Scott ei tarkoita, että talousihmiset olisivat yleisesti pahoja, vaan valtavirran koulutuksesta puuttuu edelleen eettinen ulottuvuus. Hän ajaakin kestävän talouden Nobelin rauhanpalkintoa, joka voisi saada aikaan eri puolilla maailmaa liike-elämän etiikan opettamisen yliopistoissa.

Tämä kansainvälisen uskonto- ja tiedeverkoston johtaja katsoo, että nyt on interventioiden aika. Tarvitaan suoraa aktiivista toimintaa, jolla puututaan haasteisiin tai ongelmiin.

Valtavirran neoklassiselle talousjärjestelmälle on olemassa vaihtoehtoja ja hän ajaakin ekologisen talousmallin puolesta. Tämä malli on poikkitieteellinen, ja siinä yhdistetään henkisiä, yhteiskunnallisia ja muita arvoja yhteen, jotta saavutetaan ekologinen tasapaino. Kulutusta vähentävä kohtuullinen elämäntapa, johon uskonnot ovat perinteisesti ohjanneet, on vaihtoehto, jota hän peräänkuuluttaa.

"Kestävin ja tehokkain muutos tapahtuu paradigman vaihtumisen kautta", sanoo Stuart Scott, joka oli 1970-luvulla Wall Streetin ensimmäinen kestävän sijoittamisen periaatteita ajava pörssimeklari.

Stuart Scott Sosiaalifoorumissa la 1.4.

Stuart Scott puhuu lauantaina Suomen sosiaalifoorumin avajaisissa Rakennusliitossa kello 10 sekä Seurakuntien talossa kello 12 alkavassa seminaarissa nimeltään Ilmastokriisi: Paikallinen on globaali ja kello 14 käynnistyvässä uskontodialogisessa keskustelussa Rauha:n UNELMIA.

Scott pyrkii vastaamaan kysymykseen: Voivatko tiede ja uskonnot löytää yhteisen tien ihmiskunnan tulevaisuutta uhkaavan ilmastokriisin edessä? Toinen aihe ilmastokriisiä käsittelevässä seminaarissa on ruokatuotannon ilmastovaikutuksien vähentäminen ja tätä avaa FT Anu Harkki. Harkki on toiminut tutkimusjohtajana ruoan raaka-aine ja metsäkemian teollisuudessa sekä johtotehtävissä Sitrassa, MTT:ssä ja Luonnonvarakeskuksessa.

Ilmastokriisi- seminaarin järjestää Climate Reality - verkosto yhteistyössä Helsingin seurakuntien Avoimet Ovet uskonto- ja kulttuuridialogiin hankkeen, Suomen Unitaariunversalistinen Seura ry:n ja Uskot ilman rajoja ry:n kanssa. Tilaisuuden juontavat Ahti Tolvanen ja Heidi Rautionmaa.

Katso Sosiaalifoorumin muuta ohjelmaa tästä.

Maapallon kohtalo on myös meidän käsissämme. Ilmastonmuutos uhkaa koko maailmaa, sen pysäyttäminen on meidän tehtävämme. Kuva: Pixabay