Etusivu >

Vapaaehtoiset

Vapaaehtoistoiminta

Löydä oma paikkasi seurakunnasta vapaaehtoistoiminnan kautta.

Seurakunnissa on tarjolla monenlaisia tehtäviä ja jokaiselle halukkaalle pyritään löytämään mieluisaa tekemistä. Voit myös rohkeasti ehdottaa uusia tehtäviä. Tärkeää on, että vapaaehtoistyötä tehdään iloisella mielellä omat voimavarat huomioiden. Toiminnasta vastaavat työntekijät kouluttavat ja perehdyttävät uudet vapaaehtoiset tehtäviinsä sekä tukevat kaikkia vapaaehtoisia tehtävissään.

Lisätietoa seurakuntien vapaaehtoistoiminnasta löydät seurakuntien omilta sivuilta. Seurakuntien vapaaehtoistehtäviä löytyy myös ositteesta vapaaehtoistyö.fi.

* * *

Haluatko antaa aikaasi ja osaamistasi turvapaikanhakijoiden auttamiseen?

Helsingin seurakunnat tarjosivat syys-lokakuussa nopealla aikataululla hätämajoitusta turvapaikanhakijoille. Vapaaehtoisten apu käytännön järjestelyissä on ollut korvaamatonta. Kiitos! Pitempiaikainen majoitus jatkuu vielä toistaiseksi Munkkiniemen vanhalla seurakuntatalolla.

Vapaaehtoisten apua ja osaamista tarvitaan nyt vastaanottokeskuksissa ja muissa majoitustiloissa. Lähikuukausien ja -vuosien isoin haaste on kotouttamistyössä. Käy katsomassa seurakuntien avoimet vapaaehtoistehtävät täältä.

lahjoittaa rahaa Kirkon ulkomaanavulle

* * *

Yhteisen seurakuntatyön koko Helsingin alueella toimivat vapaaehtoistoiminnan muodot on esitelty alla.

Erityisdiakonia

Seurakuntien päihde- ja kriminaalityössä on tarjolla monipuolisia vapaaehtoistehtäviä. Erityisdiakonian toiminnallinen keskus on Hermannin diakoniatalossa osoitteessa Hämeentie 73. Lue lisää toiminnasta tästä.


Musiikkia sairaalaan

Musiikkia sairaalaan on työmuoto, joka koordinoi vapaaehtoisia soittajia ja laulajia sairaaloihin ja vanhustenkeskuksiin. Lue lisää.

NÄKÖVAMMAISTYÖ

Näkövammaistyössä toimii vapaaehtoisia oppaina, ulkoilu- ja kirkkokavereina, kerhonvetäjinä ja -emäntinä sekä juttupuhelinpäivystäjinä. Listätietoja: diakoni Marja Leena Kallio, p. 09 2340 2549, marjaleena.kallio@evl.fi

Palveluoperaatio Saapas

Tule mukaan nuorten parissa tapahtuvaan Saapas-toimintaan! Perjantai-iltaisin sekä eri tapahtumien aikaan erityisnuorisotyön Saapas-ryhmä liikkuu Helsingin keskustassa ja lähiöissä. Nuoret saavat mahdollisuuden luottamukselliseen keskusteluun ja aikuiskontaktiin. Tarvittaessa tarjotaan myös ensiapua sekä ohjataan muiden hoito- ja tukitoimien piiriin. Lue lisää

Päivystäjäksi Palvelevaan puhelimeen ja NETTIIN

Palvelevan puhelimen ja palvelevan netin päivystäjiksi kutsutaan tasapainoisia aikuisia, jotka haluavat kuunnella ja auttaa toisia ihmisiä. Koulutus- ja ammattitaustat voivat olla erilaisia. Yhteistä päivystäjille on kuuluminen kirkkoon ja avoin suhtautuminen kaikenlaisiin puheenaiheisiin. Lisätietoja löydät tästä.

Vapaaehtoistoiminnasta merkitystä elämään!