Talous

Helsingin seurakuntayhtymään kuuluu 21 seurakuntaa, jotka ovat toiminnallisesti itsenäisiä yksiköitä. Yhdessä seurakunnat muodostavat Helsingin seurakuntayhtymän, jonka yksiköt hoitavat muun muassa talous-, henkilöstö-, jäsenrekisteriasioita, yhtymän yhteistä hallintoa, kiinteistöjä, hautausmaita ja viestintää.

Seurakuntayhtymä huolehtii myös sille uskotuista seurakunnallisista erityistehtävistä, joita ovat muun muassa perheneuvonta, sairaalasielunhoito, Palveleva puhelin, diakonia-, nuoriso- ja oppilaitostyö sekä lapsityö ja yhteiskunnallinen työ.

Verotulojen osuus vuonna 2010 oli 75 prosenttia seurakuntayhtymän tuloista. Kirkollisveroprosentti on 1,0 prosenttia verotettavasta tulosta. Yhteisöveron osuus seurakuntayhtymän saamista verotuloista oli 17 prosenttia. Muut tulot saadaan muun muassa erilaisista palvelumaksuista, vuokratuloista ja sijoitustoiminnan tulosita.

Kokonaismenot investoinnit mukaan lukien olivat vuonna 2010 141 miljoonaa euroa. Menoista käyttömenojen osuus on 70 prosenttia ja investointien 19 prosenttia.

Helsingin seurakuntien rahankäytöstä löytyy lisää tietoa sivustolta www.kirkonrahat.fi