Johto

Talouspalvelut

Laki- ja asianhallintapalvelut

Palvelussuhdeyksikkö

Henkilöstöpalveluyksikkö

Seurakuntien talon vahtimestarit

Tietohallintopalvelut

...

Keskusrekisterin yhteystiedot

...

Johto

Nimi: Jussi Muhonen
Tehtävä: hallintojohtaja
Puhelinnumero: 09-2340 2300
Sähköposti: jussi.muhonen@evl.fi
Nimi: Soile Rusanen
Tehtävä: johdon sihteeri
Puhelinnumero: 09-2340 2439
Sähköposti: soile.rusanen@evl.fi

Hankintapalvelut

Nimi: Sari Aartolahti
Tehtävä: hankintapäällikkö
Puhelinnumero: 09-2340 2495
Sähköposti: sari.aartolahti@evl.fi

Talouspalvelut

Nimi: Margareta Back
Tehtävä: talouspäällikkö
Puhelinnumero: 09-2340 2420
Sähköposti: margareta.back@evl.fi
Nimi: Susanne Berner
Tehtävä: controller
Puhelinnumero: 09-23402421
Sähköposti: susanne.berner@evl.fi
Nimi: Heli Harkko
Tehtävä: taloushallinnon sovelluskonsultti
Puhelinnumero: 09-2340 2428
Sähköposti: heli.harkko@evl.fi
Nimi: Tua Lönnroth
Tehtävä: kirjanpitäjä
Puhelinnumero: 09-2340 2422
Sähköposti: tua.lonnroth@evl.fi

Taloustoimisto

Nimi: Päivi Tähtinen
Tehtävä: controller
Puhelinnumero: 09-2340 2415
Sähköposti: paivi.tahtinen@evl.fi
Nimi: Sari Boll-Seppänen
Tehtävä: maksuliikenteenhoitaja
Puhelinnumero: 09-2340 2411
Sähköposti: sari.boll-seppanen@evl.fi
Nimi: Satu Kantelus
Tehtävä: irtaimistokirjanpitäjä
Puhelinnumero: 09-2340 2413
Sähköposti: satu.kantelus@evl.fi
Nimi: Ritva Karjarinta
Tehtävä: maksuliikenteenhoitaja
Puhelinnumero: 09-2340 2414
Sähköposti: ritva.karjarinta@evl.fi
Nimi: Mika Litmanen
Tehtävä: kirjanpitäjä
Puhelinnumero: 09-2340 2431
Sähköposti: mika.litmanen@evl.fi
Nimi: Jyrki Mäkeläinen
Tehtävä: pääkirjanpitäjä
Puhelinnumero: 09-2340 2424
Sähköposti: jyrki.makelainen@evl.fi
Nimi: Teija Uusi-Pantti
Tehtävä: kirjanpitäjä
Puhelinnumero: 09-2340 2425
Sähköposti: teija.uusi-pantti@evl.fi
Nimi: Anna Österholm
Tehtävä: talousassistentti
Puhelinnumero: 09-2340 2491
Sähköposti: anna.osterholm@evl.fi

Laki- ja asianhallintapalvelut

Nimi: Kirsi Wickström
Tehtävä: lakimies
Puhelinnumero: 09-2340 2301
Sähköposti: kirsi.wickstrom@evl.fi
Nimi: Sampo Viitanen
Puhelinnumero: 09-2340 2233
Sähköposti: sampo.viitanen@evl.fi
Nimi: Sirkka Nyqvist
Tehtävä: hallintosihteeri
Puhelinnumero: 09 2340 2201
Sähköposti: sirkka.nyqvist(at)evl.fi
Nimi: Sari Horttanainen
Tehtävä: arkistosihteeri
Puhelinnumero: 09-2340 2472
Sähköposti: sari.horttanainen@evl.fi
Nimi: Mervi Hämäläinen
Tehtävä: asianhallinnan suunnittelija
Puhelinnumero: 09-2340 2432
Sähköposti: mervi.hamalainen@evl.fi
Nimi: Anne Linde-Raittinen
Tehtävä: asianhallintasihteeri
Puhelinnumero: 09-2340 2240
Sähköposti: anne.linde-raittinen@evl.fi
Nimi: Katriina Salo
Tehtävä: asianhallintasihteeri
Puhelinnumero: 09-2340 2416
Sähköposti: katriina.salo@evl.fi
Nimi: Stefan Stenberg
Tehtävä: kielenkääntäjä
Puhelinnumero: 09-2340 2302
Sähköposti: stefan.stenberg@evl.fi

Henkilöstöpalvelut

Palvelussuhdeyksikkö

Nimi: Maarit Martelin
Tehtävä: palvelussuhdepäällikkö
Puhelinnumero: 09-2340 2460
Sähköposti: maarit.martelin@evl.fi
Nimi: Anna-Maija Harju
Tehtävä: palvelussuhdeasinatuntija
Puhelinnumero: 09-2340 2403
Sähköposti: anna-maija.harju@evl.fi
Nimi: Ritva Laamanen
Tehtävä: henkilöstösihteeri
Puhelinnumero: 09-2340 2433
Sähköposti: ritva.pesonen@evl.fi
Nimi: Katri Matilainen
Tehtävä: toimistosihteeri
Puhelinnumero: 09-2340 2493
Sähköposti: katri.matilainen@evl.fi
Nimi: Sirkka Nevalainen
Tehtävä: toimistosihteeri
Puhelinnumero: 09-2340 2438
Sähköposti: sirkka.nevalainen@evl.fi
Nimi: Meeli Vauhkonen
Tehtävä: henkilöstösihteeri
Puhelinnumero: 09-2340 2402
Sähköposti: meeli.vauhkonen@evl.fi

Henkilöstöpalveluyksikkö

Nimi: Marina Tolonen
Tehtävä: työsuojelupäällikkö
Puhelinnumero: 09-2340 2267
Sähköposti: marina.tolonen@evl.fi
Nimi: Anitta Huttunen
Tehtävä: koulutussuunnittelija
Puhelinnumero: 09-2340 2404
Sähköposti: anitta.huttunen@evl.fi
Nimi: Tina Karhuvaara
Tehtävä: työhyvinvointiasiantuntija
Puhelinnumero: 09-2340 2406
Sähköposti: tina.karhuvaara@evl.fi
Nimi: Marja Lanu
Tehtävä: koulutussihteeri
Puhelinnumero: 09-2340 2405
Sähköposti: marja.lanu@evl.fi
Nimi: Seija Riekkinen
Tehtävä: työnohjaaja
Puhelinnumero: 09-2340 2434
Sähköposti: seija.riekkinen@evl.fi

Seurakuntien talon vahtimestaripalvelut

Nimi: Pirjo Laurila
Tehtävä: ylivahtimestari
Puhelinnumero: 09-2340 2306
Sähköposti: pirjo.laurila@evl.fi
Nimi: Santtus Kamil
Tehtävä: vahtimestari
Puhelinnumero: 09-2340 2317
Sähköposti: santtus.kamil@evl.fi
Nimi: Esa Laamanen
Tehtävä: vahtimestari
Puhelinnumero: 09-2340 2316
Sähköposti: esa.laamanen@evl.fi
Nimi: Jarmo Nukarinen
Tehtävä: vahtimestari
Puhelinnumero: 09-2340 2318
Sähköposti: jarmo.nukarinen@evl.fi
Nimi: Salme Vuorinen
Tehtävä: vahtimestari
Puhelinnumero: 09-2340 2339
Sähköposti: salme.vuorinen@evl.fi

Tietohallintopalvelut

Nimi: Seppo Kuusivuori
Tehtävä: tietohallintopäällikkö
Puhelinnumero: 09-2340 2234
Sähköposti: seppo.kuusivuori@evl.fi

Asiantuntijapalvelut

Nimi: Antti Hakkarainen
Tehtävä: tietohallintosuunnittelija, palveluesimies
Puhelinnumero: 09-2340 2271
Sähköposti: antti.hakkarainen@evl.fi
Nimi: Pirkko Grahn
Tehtävä: järjestelmäsuunnittelija
Puhelinnumero: 09-2340 2261
Sähköposti: pirkko.grahn@evl.fi
Nimi: Ahmed Hawa
Tehtävä: järjestelmäsuunnittelija
Puhelinnumero: 09-2340 2258
Sähköposti: ahmed.hawa@evl.fi
Nimi: Juha Sjöberg
Tehtävä: järjestelmäsuunnittelija
Puhelinnumero: 09-2340 2269
Sähköposti: juha.sjoberg@evl.fi
Nimi: Tomi Tuominen
Tehtävä: Järjestelmäsuunnittelija
Puhelinnumero: 09-2340 2289
Sähköposti: tomi.tuominen@evl.fi
Nimi: Tommi Turunen
Tehtävä: tietohallintosuunnittelija
Puhelinnumero: 09-2340 2211
Sähköposti: tommi.turunen@evl.fi

It-tukipalvelut

Nimi: Kimmo Kultanen
Tehtävä: mikrotukihenkilö
Puhelinnumero: 09-2340 3857
Sähköposti: kimmo.kultanen@evl.fi
Nimi: Jyrki Lepomäki
Tehtävä: järjestelmäasiantuntija
Puhelinnumero: 09-2340 2272
Sähköposti: jyrki.lepomaki@evl.fi
Nimi: Harri Paljakka
Tehtävä: mikrotukihenkilö
Puhelinnumero: 09-2340 2281
Sähköposti: harri.paljakka@evl.fi
Nimi: Guy Söderlund
Tehtävä: mikrotukihenkilö/ mikrostödperson
Puhelinnumero: 09-2340 2254
Sähköposti: guy.soderlund@evl.fi
Nimi: Päivi Viljamaa
Tehtävä: mikrotukihenkilö
Puhelinnumero: 09-2340 2280
Sähköposti: paivi.viljamaa@evl.fi

Myyntilaskut

myyntilaskut.hsrky@evl.fi

(09) 2340 2414

Ostolaskut

ostolaskut.hsrky@evl.fi

(09) 2340 2411
(09) 2340 2491