Etusivu > Yhteinen hallinto >

Keskusrekisteri

Keskusrekisterissä palvellaan seurakuntia ja seurakuntalaisia

Helsingin seurakuntayhtymän keskusrekisterin tehtävänä on huolehtia keskitetystä kirkonkirjojenpidosta.

Virkatodistuspalveluista tilataan virkatodistukset, sukuselvitykset sekä sukututkimukset.

Keskusrekisterin hautapalveluissa hoidetaan hautapaikkojen ja hautausmaiden kappelien varauksiin sekä haudanhoitosopimuksiin liittyvät tehtävät.

Rekisteröintipalveluissa ylläpidetään jäsentietojärjestelmää, rekisteröidään kirkolliset toimitukset, annetaan seurakunnille sovellusneuvontaa sekä hoidetaan Kirkko & kaupunki -lehden ja Kyrkpressen-lehden osoitetietoja.

Seurakuntaan kuuluminen

Kirkkoon kuuluva henkilö on sen seurakunnan jäsen, jonka alueella hän asuu. Jäsen voi itse valita kuuluuko hän alueensa suomen- vai ruotsinkieliseen seurakuntaan.

Omien tietojen tarkastaminen

Jokaisella on henkilötietolain (523/1999) 26 §:n nojalla oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on henkilörekisteriin tallennettu.

Tarkastuspyynnön voi tehdä oheisella lomakkeella: Tarkastuspyyntölomake (pdf, 0.95 Mt)

Voit tarkastaa Suomen ev. lut. kirkon jäsentietojärjestelmään sisältyvät tiedot alkaen 1.10.1999. Aikaisemmat tiedot perustuvat Helsingin ev. lut. seurakuntien jäsenrekistereihin

Omien tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Jokaisella on henkilötietolain perusteella myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan tietojen käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.

Helsingin seurakuntayhtymä

Keskusrekisteri
Kolmas linja 22 B 00530 Helsinki
toimisto ja puhelinpalvelu avoinna arkisin klo 9.00–15.00
p. 09 2340 5000, 09 2340 5001HUOM!

Helsingin seurakuntayhtymän keskusrekisterin virkatodistuspalveluiden asiakaspalvelupisteen palveluaika muuttuu: asiakaspalvelu on avoinna 1.1.2018 alkaen maanantaista torstaihin klo 9.00-15.00 (suljettu perjantaisin).

Keskusrekisteri palvelee puhelimitse edelleen maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00.