Etusivu > Yhteinen hallinto > Keskusrekisteri > Yhteystiedot >

Svenskspråkig service

Svenskspråkig service

Kontaktuppgifter

Nimi: Anne Alonen
Tehtävä: toimistosihteeri / byråsekreterare
Vastuualue: Ämbetsbetyg
Puhelinnumero: 09 2340 2214
Faksi: 09 2340 2610
Sähköposti: anne.alonen(at)evl.fi
Nimi: Laila Asikainen
Tehtävä: sovellusneuvoja / tillämparstöd
Vastuualue: Registrering av kyrkliga förrättningar och tillämparstöd
Puhelinnumero: 09 2340 2209
Sähköposti: laila.asikainen(at)evl.fi
Nimi: Heidi Aunola
Tehtävä: toimistosihteeri / byråsekreterare
Vastuualue: Gravtjänst
Puhelinnumero: 09 2340 2226
Faksi: 09 2340 2610
Sähköposti: heidi.aunola(at)evl.fi
Nimi: Leila Jääskeläinen
Tehtävä: toimistosihteeri / byråsekreterare
Vastuualue: Ämbetsbetyg
Puhelinnumero: 09 2340 2215
Faksi: 09 2340 2610
Sähköposti: leila.jaaskelainen(at)evl.fi
Nimi: Anne Laaksonen
Tehtävä: toimistosihteeri / byråsekreterare
Vastuualue: Ämbetsbetyg
Puhelinnumero: 09 2340 2714
Faksi: 09 2340 2610
Sähköposti: anne.laaksonen(at)evl.fi
Nimi: Maritta Leinonen
Tehtävä: toimistosihteeri / byråsekreterare
Vastuualue: Gravtjänst
Puhelinnumero: 09 2340 2273
Sähköposti: maritta.leinonen(at)evl.fi
Nimi: Sari Penttinen
Tehtävä: toimistosihteeri / byråsekreterare
Vastuualue: Ämbetsbetyg
Puhelinnumero: 09 2340 2634
Faksi: 09 2340 2610
Sähköposti: sari.penttinen(at)evl.fi
Nimi: Ulla Rosenbröijer
Tehtävä: palveluesimies/ serviceförman
Vastuualue: Ämbetsbetyg
Puhelinnumero: 09 2340 2382
Sähköposti: ulla.rosenbroijer(at)evl.fi
Nimi: Nora Yliruka
Tehtävä: toimistosihteeri / byråsekreterare
Vastuualue: Ämbetsbetyg
Puhelinnumero: 09 2340 2310
Faksi: 09 2340 2610
Sähköposti: nora.yliruka(at)evl.fi

Centralregistret
Tredje linjen 22 B 00530 Helsingfors
öppen måndag–torsdag kl. 9–15, telefonservice måndag–fredag kl. 9–15
tfn 09 23400 (växel)
Faksi: 09 2340 2610
Kartta