Hautaustoimi

Hautaustoimella tarkoitetaan hautausmaiden hallinto-, suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpito- sekä hautauksiin liittyviä tehtäviä.

Hautaustoimen toiminta-ajatuksena on luoda ja ylläpitää perinteitä kunnioittavat sekä hautausmaiden pyhyyttä ja arvoa vastaavat edellytykset ja puitteet hienotunteiselle ja asianmukaiselle vainajan siunaamiselle, tuhkaamiselle, hautaamiselle ja muistamiselle.

Hautaustoimen palvelukonsepti: Hautaustoimi vastaa perinteitä kunnioittavaa ja hautausmaiden pyhyyttä ja arvoa vastaavasta hautaustoiminnasta ja hautausmaiden hoidosta omalla organisaatiolla hautausmaiden yhteistyötä kehittäen.

Hautaustoimen missio: Helsingin seurakuntayhtymän hautaustoimi vastaa palveluissaan yhteiskunnallisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin vainajien siunaamisesta, tuhkaamisesta, hautaamisesta ja muistamisesta toimien tehokkaasti, taloudellisesti ja hienotunteisesti kehittämällä yhteistyötä hautausmaiden välillä.

Hautaustoimen visio: Vuonna 2030 evankelis-luterilainen kirkko kantaa edelleen päävastuun hautaamisesta Suomessa. Suurten ikäluokkien ikäännyttyä vuosittaiset hautausmäärät ovat kasvaneet. Tuhkahautausten osuus Helsingissä on noussut 85 prosenttiin ja koko maassa 50 prosenttiin.

Tunnustuksettomien hautausmaitten suosio ei ole noussut kovin suureksi, mutta muiden kuin kristillisten symbolien käyttö hautamuistomerkeissä on lisääntynyt. Kirkollisten siunausten määrä on jonkin verran laskenut.

Hautaustoimi kuuluu Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistöhallintoon. Hautaustoimi hoidetaan edelleen suurelta osin omalla ammattitaitoisella työvoimalla perinteitä kunnioittaen ja tulevaisuuteen suuntautuen.