Etusivu > Yhteinen hallinto > Kiinteistötoimisto >

Ympäristö­toiminta

Ympäristötoiminta

Helsingin seurakuntayhtymä pyrkii toimimaan esimerkillisesti ympäristön hyväksi toteuttaen ihmiselle annettua tehtävää luomakunnan viljelijänä ja varjelijana. Toiminnan kehittämisessä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään suuntaan huomioidaan lainsäädäntö ja eettiset arvot.

Ympäristötoiminnan tarkoituksena on sitouttaa yhtymän kaikki yksiköt ottamaan ympäristöasiat luontevaksi osaksi päivittäistä toimintaa. Ympäristömyönteiseen ja vastuulliseen toimintaan kuuluvat myös terveys- ja turvallisuusnäkökohdat sekä avoin tiedottaminen.

Tavoitteenamme on vähentää toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja edistää luonnonvarojen ja energian säästöä noudattaen lakeja, määräyksiä ja muita sitoumuksia. Toimintatapoja kehittämällä ja henkilöstöä kouluttamalla edesautetaan ympäristötavoitteiden saavuttamista.

Ympäristötoimintamme kulmakiviä ovat eettisyys, vuorovaikutus sekä jatkuva kehittyminen.

Helsingin seurakuntayhtymällä on ollut kirkon ympäristödiplomi vuodesta 2005 alkaen. Se on uusittu vuonna 2010 sekä vuodenvaihteessa 2013 - 2014. Uusin diplomi on voimassa vuoden 2018 loppuun saakka.

Ympäristöohjelma ja -strategia

Kirkon ympäristödiplomijärjestelmä edellyttää, että ympäristötoimintaan asetetaan aina uusia tavoitteita ja toimintaa kehitetään jatkuvasti.

Helsingin seurakuntayhtymän uusiin suunnitelmiin ja seuraaviin ympäristötavoitteisiin pääset tutustumaan Ympäristöohjelmassa vuosille 2014 - 2017 sekä vastaavasti ruotsinkielisessä versiossa Miljöprogram 2014 - 2017. Myös yhtymän Ympäristöstrategia ja Miljöstrategi valaisevat asiaa.

Ristituuleen on ympäristötietoisuuden edistämisen some-kanava. Sivuston takana on Helsingin alueella vaikuttava kirkollinen ympäristötiimi.

Ristituuleen-blogi Ristituuleen Facebookissa Ristituuleen Twitterissä Ristituuleen Instagramissa Kirkon ympäristödiplomi Helsingin seurakuntien ympäristöohjelma 2014-2017 (pdf, 0.11 Mt) Miljoprogram för Helsingfors församlingar 2014-2017 (pdf, 0.1 Mt) Ymparistostrategia.pdf (pdf, 0.02 Mt) Miljostrategi.pdf (pdf, 0.02 Mt)