Etusivu > Yhteinen hallinto >

Viestintä

Viestintä

Viestintä vastaa Helsingin seurakuntayhtymän julkisesta ja sisäisestä viestinnästä.

Viestiämme vievät eteenpäin muun muassa pääkaupunkiseudun seurakuntien mediatoimitus, joka tuottaa yhteistä jäsenlehteä Kirkko ja kaupunkia verkkoversioineen sekä maankuulua Jouluradiota. Viestintäyksikössä vastataan sisäisistä viestintä- ja verkkoviestintäpalveluista, tiedottamisesta medialle, seurakuntayhtymän ja intranetin etusivun uutisista sekä yhteisön graafisesta ilmeestä.

Helsingin seurakuntayhtymän viestinnän toiminta-ajatus, tehtävät ja johtaminen

Toiminta-ajatus

Viestintä toteuttaa omalta osaltaan Helsingin seurakuntayhtymän toiminta-ajatusta. Sen työ on toisaalta itsessään kirkon tehtävän toteuttamista, toisaalta seurakuntien ja yhtymän muiden yksiköiden työn tukemista.

Viestintä palvelee seurakuntalaisia ja muita yksityisiä ihmisiä, mediaa ja erilaisia yhteisöjä sekä seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstöä.

Tehtävät

Viestinnän tehtävänä on:

  • antaa aineksia uskonnolliseen, eettiseen ja elämänkatsomukselliseen pohdintaan sekä virikkeitä henkilökohtaiseen hiljentymiseen ja hartauteen
  • osallistua kirkossa ja yhteiskunnassa käytävään keskusteluun
  • antaa tilaa ja mahdollisuuksia erilaisten mielipiteiden esittämiseen ja palautteen antamiseen
  • kertoa seurakuntien ja koko kirkon elämästä, toiminnasta ja hallinnosta

Johtaminen

Helsingin seurakuntayhtymän viestintää johtaa, kehittää ja valvoo yhteinen kirkkoneuvosto.

Viestinnän toimintaa johtaa viestintäjohtaja. Hän vastaa siitä, että viestintä toteuttaa hyväksyttyä linjaa ja tehtäviä. Viestintäjohtajan esimies on yhtymän johtaja.

Kirkko Helsingissä -yhteisöilme

Helsingin seurakunnissa ja yhteisissä työmuodoissa on käytössä Kirkko Helsingissä -yhteisöilme. Painokelpoisia tunnuksia voi tiedustella viestinnän toimistosta,
p. 09 2340 2237 tai sähköpostitise: tiedotus.helsinki@evl.fi.