Etusivu > Yhteinen hallinto >

Viestintä

Viestintä

Viestintä vastaa Helsingin seurakuntayhtymän julkisesta ja sisäisestä viestinnästä.

Viestiämme vievät eteenpäin muun muassa Helsingin seurakuntien jäsenlehti Kirkko ja kaupunki verkkoversioineen sekä pääkaupunkiseudun seurakuntien sähköisen viestinnän toimitus Toivontuottajat, jotka puolestaan tekevät muun muassa maankuulua Jouluradiota. Viestintäyksikössä vastataan myös monimuotoisista sisäisistä viestintä- ja verkkoviestintäpalveluista, tiedottamisesta medialle, seurakuntayhtymän ja intranetin etusivun uutisista sekä yhteisön graafisesta ilmeestä.

Helsingin seurakuntayhtymän viestinnän toiminta-ajatus, linja, tehtävät ja johtaminen

Toiminta-ajatus

Viestintä toteuttaa omalta osaltaan Helsingin seurakuntayhtymän toiminta-ajatusta. Sen työ on toisaalta itsessään kirkon tehtävän toteuttamista, toisaalta seurakuntien ja yhtymän muiden yksiköiden työn tukemista.

Viestintä palvelee seurakuntalaisia ja muita yksityisiä ihmisiä, mediaa ja erilaisia yhteisöjä sekä seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstöä.

Linja

Helsingin seurakuntayhtymä harjoittaa evankelis-luterilaisen kirkon arvoihin perustuvaa reipasta ja rohkeaa, vuoropuheluun pyrkivää, rakentavasti kriittistä ja avarasti kansankirkollista viestintää.

Tehtävät

Viestinnän tehtävänä on:

  • antaa aineksia uskonnolliseen, eettiseen ja elämänkatsomukselliseen pohdintaan sekä virikkeitä henkilökohtaiseen hiljentymiseen ja hartauteen
  • osallistua kirkossa ja yhteiskunnassa käytävään keskusteluun
  • antaa tilaa ja mahdollisuuksia erilaisten mielipiteiden esittämiseen ja palautteen antamiseen
  • kertoa seurakuntien ja koko kirkon elämästä, toiminnasta ja hallinnosta

Johtaminen

Helsingin seurakuntayhtymän viestintää johtaa, kehittää ja valvoo yhteinen kirkkoneuvosto.

Viestinnän toimintaa johtaa viestintäjohtaja. Hän vastaa siitä, että viestintä toteuttaa hyväksyttyä linjaa ja tehtäviä. Viestintäjohtaja toimii seurakuntayhtymän median vastaavana päätoimittajana.

Yhteinen kirkkoneuvosto nimittää viestinnän tueksi aina valtuustokaudeksi valittavan toimitusneuvoston sekä voi lisäksi asettaa toimikuntia tai työryhmiä. Viestintäjohtaja voi kutsua projektiryhmiä.

Toivontuottajien toimintaa ohjaa Helsingin, Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymien välisen sopimuksen mukainen yhteistyöryhmä.

Kirkko Helsingissä -yhteisöilme

Helsingin seurakunnissa ja yhteisissä työmuodoissa on käytössä Kirkko Helsingissä -yhteisöilme. Painokelpoisia tunnuksia voi tiedustella viestinnän toimistosta,
p. 09 2340 2237 tai sähköpostitise: tiedotus.helsinki@evl.fi.