Etusivu > Yhteinen toiminta > Apua & tukea >

Erityis­­­ryhmille

Erityisryhmille

Diakoniatyö tarjoaa erityistä apua, toimintaa ja vertaistukea erilaisille kohderyhmille.

Yhteisen seurakuntatyön kehitysvammaistyön tehtävänä on pitää yhteyttä kehitysvammaisiin, heidän omaisiinsa ja tukihenkilöihinsä sekä hoitohenkilökuntaan. Lisäksi kehitysvammaisille järjestetään erityisrippikouluja ja retkiä yhteistyössä seurakuntien kanssa.

Kuulovammaistyö tarjoaa seurakuntapalveluja viittomakieltä käyttäville kuuroille sekä tukee ja opastaa heitä eri elämäntilanteissa ja – kriiseissä. Kuulovammaistyö tukee esteetöntä osallistumista ja vuorovaikutusta.

Seurakuntien näkövammaistyö tarjoaa näkövammaisille tasavertaista ja esteetöntä mahdollisuutta osallistua seurakunnalliseen toimintaan ja diakonisiin palveluihin. Näkövammaisille suunnatut ryhmät, retket, leirit ja erilaiset tapahtumat tarjoavat hengellistä hoitoa, virkistystä ja vertaistukea. Jokainen meistä tarvitsee apua joskus, kukaan ei pärjää elämässä yksin.

Vaikeissa elämäntilanteissa paha olo näkyy ja tuntuu sekä psyykkisinä että fyysisinä oireina. Helsingin seurakuntien tavoitteena on olla hyväksyvä yhteisö mielenterveysongelmista kärsiville. Seurakuntien mielenterveyskuntoutujien ryhmiin voi tulla mukaan ilman pelkoa ja löytää vertaistukea elämään.

Varttuneelle väelle järjestetään seurakunnissa paljon erilaista toimintaa, kerhoja ja ryhmiä, hartauksia, retkiä ja muuta mukavaa. Seurakuntien diakoniatyöstä on myös mahdollista saada keskusteluapua ja sielunhoitoa elämän monenlaisiin muutosvaiheisiin ja kysymyksiin. Oma tai läheisen sairastuminen, leskeksi jääminen, muutto kotoa, vaikeudet sopeutua uuteen asuinyhteisöön, dementoituminen, uupuminen omaishoitajana tai jokin muu ahdistava ja kriittinen tapahtuma voi synnyttää erityisen henkisen ja hengellisen tuen tarpeen.

Omaishoitajien tueksi seurakunnat järjestävät virkistyspäiviä ja -leirejä. Eri puolilla kaupunkia kokoontuu vertaistukiryhmiä, joita seurakuntien ja kaupungin työntekijät yhdessä ohjaavat. Osallistujalla on mahdollisuus jakaa ryhmässä arjen kokemuksia muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.

Erityisdiakonia tekee päihde- ja kriminaalityötä asunnottomien ja vankien keskuudessa. Työtä tehdään yksilökohtaisella tasolla, sekä ryhmä- ja kokoustoiminnan kautta. Toiminnalla pyritään auttamaan ihmisiä raittiimpaan ja ehyempään elämään. Tavoitteena on muodostaa yhteisö, joka julistaa, palvelee, auttaaa kasvamaan ja elää yhdessä erilaisen toiminnan parissa.

Diakoniatyön tarjoama apu on maksutonta. Paikallisen seurakunnan papille ja diakoniatyöntekijälle voi aina puhua ehdottoman luottamuksellisesti.