Varttuneelle väelle

Paikallisseurakunnissa on monenlaisia osallistumismahdollisuuksia seurakuntaelämään. Jumalanpalveluselämä, erilaisia ryhmiä ja kerhoja, musiikkia, hartauksia, yhdessäoloa, retkiä, tapahtumia - lähimmän seurakunnan päiväpiirit tarjoavat vaihtelevaa toimintaa ikäihmisille. Päiväpiirit kokoontuvat yleensä kerran viikossa ja kestävät noin puolitoista tuntia. Kannattaa tutustua oman seurakunnan tarjontaan.

Seurakunnasta on mahdollista saada myös keskusteluapua ja sielunhoitoa elämän monenlaisiin muutosvaiheisiin ja kysymyksiin. Oma tai läheisen sairastuminen, leskeksi jääminen, muutto kotoa, vaikeudet sopeutua uuteen asuinyhteisöön, dementoituminen, uupuminen omaishoitajana tai jokin muu ahdistava ja kriittinen tapahtuma voi synnyttää erityisen henkisen ja hengellisen tuen tarpeen. Paikallisen seurakunnan papille ja diakoniatyöntekijälle voi aina puhua ehdottoman luottamuksellisesti.

Seurakuntien vanhustyössä keskeisinä periaatteina on:

  • Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan jokaisella ihmisellä on ainutkertainen arvonsa. Tämä perusarvo toteutuu itsemääräämisoikeuden kunnioituksena ja arvokkaana kohteluna kaikissa elämän vaiheissa.
  • Vanhuuden ja vanhustyön arvostus toteutuu yhteisöllisyytenä, osallisuutena, lähimmäisyytenä, ikääntyneiden ajatusten, toiveitten ja tarpeitten kuulemisena sekä arvo- ja asennevaikuttamisena.
  • Henkisen ja hengellisen tuen antajana seurakuntien vanhustyö toteuttaa erityistehtäväänsä vanhustyön kokonaisuudessa yhteistyössä muiden vanhustyön toimijoiden kanssa.

Yhteinen seurakuntatyö tukee ja kehittää seurakuntien vanhustyötä järjestämällä muun muassa koulutusta seurakuntien vanhustyöstä vastaaville.

Erja Kauppinen
Diakoniapastori
Yhteinen seurakuntatyö
Yhteinen diakonia
09 2340 2545
erja.kauppinen@evl.fi