Sairaalassa

Vakava sairaus, onnettomuus ja sairaalaan joutuminen herättävät epävarmuutta tulevasta. Kriisitilanteessa sairaalapapille voi huojentaa mieltään. Hän kuuntelee ja etsii kanssasi suuntaa eteenpäin. Myös läheisille on tarjolla tukea.

Moni saa sairaalassa avun ja toipuu. Silloinkin, kun toivoa paranemisesta ei ole, keskustelu voi antaa voimia. Kuoleman lähestyessä sairaalapappia voi pyytää tueksi ja keskustelukumppaniksi.


Sairaalapapin kanssa voit puhua kaikesta maan ja taivaan välillä.

Ota yhteyttä myös kun

• haluat jakaa iloja ja suruja elämän käännekohdissa

• pohdit vaikeita kysymyksiä ja päätöksiä

• haluat yhdessä hiljentyä, rukoilla tai saada ehtoollisen

• tarvitset sairaalassa kasteen, vihkimisen tai muun kirkollisen toimituksen

• haluat saada yhteyden oman uskontokuntasi edustajaan

Sairaalapappi kunnioittaa keskustelukumppaninsa uskonnollista vakaumusta ja elämänkatsomusta sekä oikeutta valita keskusteluaiheet. Hän on virkansa puolesta vaitiolovelvollinen eli keskustelut ovat luottamuksellisia.

Sairaalapappi on myös työpaikkapappi. Osana moniammatillista hoitotiimiä hän tukee vaativaa työtä tekevää henkilökuntaa. Monet sairaalapapit toimivat työnohjaajina kirkon ja terveydenhuollon henkilöstölle.

Sairaalapappi on potilaita, monipuolisten palvelukeskusten asukkaita ja heidän läheisiään sekä henkilökuntaa varten. Helsingin seurakuntayhtymän sairaalasielunhoidon sairaalapapit työskentelevät Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa, Helsingin sosiaali- ja terveysviraston sairaaloissa, Kivelän, Koskelan, Myllypuron ja Kustaankartanon monipuolisissa palvelukeskuksissa sekä Terhokodissa .

Ota yhteyttä suoraan tai henkilökunnan kautta. Katso sairaalapappien yhteystiedot täältä .

Kuvat: Aarne Ormio ja Pekko Vasantola


Sairaalasielunhoidon_esite.pdf (pdf, 0.3 Mt)

Musiikkia sairaalaan vapaaehtoistyö

Sururyhmät

Omaishoitajille

Sairaalapapin työ on hiljaista työtä - tarinoita arjesta

Istun ihmisten kanssa ristin juurella

Työskentelen isossa sairaalassa, tämä on kuin kaupunki, ihmisiä tulee ja menee, jopa maan alla on toimintaa, trukit ja polkupyörät menevät ristiin rastiin. Väkeä saapuu eri puolilta Suomea, eri kulttuureista, puhuvat eri kieltä. Täällä on lääketiede ja tekniikka huipussaan, niin huipussaan, ettei tarvitse edes paljon puhua kenenkään kanssa.

Voi ilmoittautua automaatille, joka toivottaa sinut tervetulleeksi ja elektronisesta oppaasta voi katsoa, missä se yksikkö sijaitsee, johon olet menossa. Ei tarvitse kuin muistaa ohjeet niin löytää perille.

Mitä pappi tekee tässä maailmassa? Ajattelen, että istun ihmisten kanssa ristin juurella. Olen tietoinen siitä, että pääsiäisaamu tulee ja luotan siihen. Tilanteet ovat joskus niin koskettavia, niin pyhiä, että tuskin uskallan hengittää.

Lue Tarinoita_sairaalapapin_tyon_arjesta.pdf (pdf, 0.21 Mt)


Sairaus ja kuoleman todellisuuteen havahtuminen muuttavat vääjäämättä näkökulman elämään, kirjoittaa johtava sairaalapastori Jussi Ollila Kirkonkellon artikkelissa.