Saattohoidosta

Lääketieteen ja sairaanhoidon tarkoituksena on parantaa sairauksia ja lievittää kärsimystä. Ihmisen ja hänen sairauksiensa parantaminen ei aina ole mahdollista, mutta silloinkin voidaan lievittää kärsimystä, lohduttaa ja etsiä toivon näköaloja. "Silloin, kun mitään ei ole tehtävissä, voidaan vielä tehdä paljon."

kuva:Pekko Vasantola


Helsingin sairaalapapit ovat kirjoittaneet ajatuksiaan saattohoidosta ja siitä, miten kuolemaa lähellä olevan ihmisen psyykkisiin, hengellisiin, eksistentiaalisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin tulisi vastata.

Teksti on tarkoitettu ensisijaisesti saattohoitotyötä tekeville, mutta toivomme että siitä voisi olla apua ja tukea laajemminkin.

Minä kuolen, apua. Miten kohdata kuoleva potilas ja hänen omaisensa
  1. Johdanto
  2. Saattohoidon eettinen perusta
  3. Vuorovaikutus kuolevan potilaan ja hoitajan välillä
  4. Lähestyvän kuoleman synnyttämät tunteet potilaassa, omaisessa ja hoitajassa
  5. Saattohoitovaiheen järjestelyt
  6. Rukoushetket, rippi ja ehtoollinen
  7. Liite 1. Uskonnollisten ja vastaavien yhdistysten nimikkeitä
  8. Liite 2. Vakaumuksen kunnioittaminen

Sisältö ladattavina tiedostoina:

Mina_kuolen_apua.doc (doc, 0.2 Mt)

Liitteet

Osoitteita nettisivuille

Liite_1._Uskonnollisten_ja_vastaavien_yhdistysten_nimikkeita.doc (doc, 0.04 Mt)

Vakaumuksen kunnioittaminen

Tietoa eri uskonnollisten kirkkokuntien ja yhteisöjen käytänteistä jotka terveydenhuollossa tulisi huomioida.

vakaumuksenkunnioittaminen210409.pdf (pdf, 1.69 Mt)

Mitä suru on? Mistä saada tukea?

Liite_3._Suruaika.doc (doc, 0.19 Mt)

Rukoushetket sairaalassa

Sairauden, hädän ja kuoleman läheisyydessä moni voi tuntea suurta avuttomuutta ja neuvottomuutta. Rukous lohduttaa, rohkaisee ja tuo turvaa. Rukoillessa ei välttämättä tarvita valmiita rukouksia tai kauniita sanoja. Rukous voi olla hiljaisuutta, hapuilevia sanoja, yhdessä hiljentymistä, avun pyytämistä ja kiitosta.

Seuraavissa liitteissä on esimerkkejä sairaan, kuolevan tai kuolleen luona pidettävistä rukoushetkistä. Rukouksen lisäksi hetkeen voi sisältyä laulu tai virsi ja Raamatun teksti. Rukoushetken voi pitää ystävä, omainen, hoitaja tai pappi.

Liite_4.1._Rukoushetki_sairaan_luona.doc (doc, 0.19 Mt) Liite_4.2._Oljylla_voitelu.doc (doc, 0.18 Mt) Liite_4.3._Rukoushetki_kuolevan_luona.doc (doc, 0.18 Mt) Liite_4.4._Saattohartaus.doc (doc, 0.18 Mt) Rukouksia eri kielillä

Rippi

Sairastaessa moni miettii elettyä elämää. Menneisyydestä saattaa nousta asioita, jotka painavat mieltä. Sairas voi kokea toimineensa väärin eikä saa näitä asioita pois mielestään. Tällöin hänelle voi tarjota mahdollisuutta rippiin. Rippi merkitsee syntien tunnustamista ja synninpäästöä. Ripin voi ottaa vastaan pappi tai muu kirkon jäsen. Ripin vastaanottajaa sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus. Lisätietoa ripistä.

Liite_4.5._Rippi.doc (doc, 0.19 Mt)

Ehtoollinen

Ehtoollinen on kristittyjen pyhä toimitus; ateria, joka vahvistaa uskoa ja toivoa sekä yhteyttä Kristukseen ja toisiin ihmisiin. Ehtoollisessa välittyy Jumalan rakkaus ja anteeksianto ihmistä kohtaan. Kuolevalle potilaalle voi ehtoollisen antaa pappi tai toinen kristitty. Jos potilas ei pysty enää nielemään, voi ehtoollisleivän kastaa viiniin ja vain kostuttaa sillä potilaan huulia. Liite_4.6._Ehtoollinen.doc (doc, 0.18 Mt)