Etusivu > Yhteinen toiminta > Apua & tukea > Sairaalassa > Saattohoidosta >

5. Saattohoitovaiheen järjestelyt

5. SAATTOHOITOVAIHEEN JÄRJESTELYT

1. Yleiset järjestelyt

Saattohoitopotilaalle on pyrittävä järjestämään oma huone rauhan ja yksityisyyden turvaamiseksi. Jos tämä ei käy mitenkään päinsä, on potilas sijoitettava osastolla huoneeseen, jossa on mahdollisimman rauhallista ja levollista. Tämä on tärkeää myös omaisten kannalta, jotta he voivat rauhassa ja kiireettömästi viettää aikaa potilaan kanssa ilman häiriöitä. Yhden hengen huoneessa on etuna myös se, että omaiset voivat potilaan niin toivoessa yöpyä hänen luonaan. Hyvään saattohoitoon kuuluu myös, että omaiset voivat ruokailla yhdessä potilaan kanssa.

Saattohuoneeseen pyritään kaiken kaikkiaan luomaan rauhallinen ja kodinomainen ilmapiiri, jossa tarvittaessa huomioidaan myös potilaan uskonnollinen vakaumus.

Saattohoitovaiheen lopussa, kuoleman lähestyessä, potilas ja omaiset ovat usein hädissään tai peloissaan ja neuvottomia. Tällöin hoitajan on mahdollisuuksien mukaan hyvä olla paikalla tukemassa heitä. Omaisia kannattaa rohkaista näyttämään tunteensa, puhumaan ja koskettamaan potilasta. Hoitajan olisi niin ikään hyvä säännöllisesti kysyä potilaan ja omaisten vointia. Hoitaja voi myös kysyä potilaalta/omaisilta haluavatko he sairaalapastorin tai oman uskontokunnan edustajan paikalle. Mikäli vastaus on myönteinen, hoitaja ottaa yhteyttä ja kutsuu paikalle pastorin tai tarvittaessa potilaan oman uskontokunnan edustajan.

Kuoleman tapahduttua

On tärkeä muistaa, että kaikilla vainajilla on yhtäläinen ihmisarvo ja heitä on kohdeltava arvokkaasti ja kunnioittavasti vakaumuksesta ja uskonnosta riippumatta. Vainajan laittamisesta on olemassa Helsingin kaupungin terveyskeskuksen yleinen toimintaohje vainajan käsittelystä (PYSY ohje T-Te1.18). Ylipäänsä vainajan laittaminen arvokkaasti ja hänen ympäristönsä järjestäminen kauniiksi ja kaiken tuon tekeminen kunnioittavasti on olennaisen tärkeää, koska se jää usein omaisten mieleen. Omaiset voivat myös halutessaan osallistua vainajan laittamiseen. Mikäli he eivät halua osallistua ja he haluavat poistua siksi ajaksi, on heidät ohjattava johonkin rauhalliseen paikkaan odottamaan.

2. Käytännön ohjeita potilaan ja omaisten hengelliseen tukemiseen

Potilaan ja/tai omaisten niin halutessa tulee huoneeseen hankkia Raamattu, virsikirja sekä soitin sopivan musiikin kuunteluun. Esimerkiksi hengellistä ja klassista musiikkia olisi hyvä olla tarjolla, toki potilaan ja omaisten toiveet tulee huomioida tässäkin asiassa. Potilaalta/omaisilta voi myös kysyä, haluavatko he tavata pastorin, joka voi keskustelun ja rukouksen lisäksi pitää hartaus- ja ehtoollishetkiä potilaan luona. Rukoushetken voi myös pitää kuka tahansa omainen, ystävä tai hoitaja. Myös ehtoollisen voi hätätilanteessa jakaa kuka tahansa kristitty. Tämän vihkosen liitteistä löytyy tarkemmat ohjeet erilaisiin rukoushetkiin ja ehtoollisen jakamiseen. Muihin uskontokuntiin kuuluvilta voidaan samoin tiedustella, haluavatko he paikalle oman yhteisönsä edustajan.

Kuoleman tapahduttua voidaan osastolla pitää rukoushetki eli saattohartaus, jossa on mahdollisuus rukoilla, laulaa ja lukea Raamattua. Omaisten niin halutessa voidaan tämä toimitus vaihtoehtoisesti pitää myöhemmin sairaalan kappelissa. Usein saattohartaus toimitetaan luontevasti siinä vaiheessa, kun vainaja on laitettu arkkuun ja häntä ollaan siirtämässä pois sairaalasta. Mikäli pappi ei ole paikalla, voi nämä toimitukset pitää myös omainen tai hoitaja. Käytännön ohjeita, rukouksia, virsiä ja raamatunkohtia löytyy tämän vihkosen liitteistä. On erittäin tärkeää, että surun ilmaisemiseen annetaan mahdollisuus ja omaisia rohkaistaan viipymään kiireettömästi vainajan luona. Kuhunkin uskontokuntaan kuuluvien kohdalla toimitaan heidän omien käytäntöjensä mukaan.

Kuva: Maarit Kolsi