På sjukhuset

Det är naturligt att man känner sig osäker då man blir sjuk eller läggs in på sjukhus. Man oroar sig också för de förändringar i livet som sjukdomen kan medföra och för många andra frågor:

  • Klarar jag av att leva i ovisshet?
  • Hur ska jag tackla de förändringar sjukdomen orsakar i mitt liv?
  • Hur ska jag orka om sjukdomen är allvarlig?

Sjukhusprästen finns till för patienterna, dem som bor på seniorhem, de anhöriga och personalen.

Tag kontakt med sjukhusprästen om du

  • behöver någon som lyssnar eller du vill ha någon att diskutera med
  • funderar över svåra frågor och beslut
  • berörs av alltings förgänglighet, avskedstagande och sorg
  • vill stilla dig, be eller få nattvard
  • vill få kyrkliga förrättningar på sjukhuset
  • vill få kontakt med en representant för din egen religion

Sjukhusprästen respekterar sin samtalspartners religiösa övertygelse, livsåskådning och rätt att välja samtalsämne. Prästen har tystnadsplikt. Det du diskuterat stannar mellan dig och prästen. Vissa sjukhuspräster jobbar också som arbetshandledare för kyrkans och hälsovårdssektorns anställda.

Helsingfors kyrkliga samfällighets sjukhuspräster jobbar inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts sjukhus, Helsingfors social- och hälsövårdsverkets sjukhus, Stengårds, Forsby och Kvarnbäckens åldringscentraler, Gustavgårds månsidiga servicecentral, Terhohemmet samt Invalidstiftelsens sjukhus Orton.

Tag kontakt om du eller någon av dina anhöriga läggs in på sjukhus. Vi finns till för dig.


Här hittar du sjukhusprästernas kontaktuppgifter.


ANDLIGT STÖD PÅ SJUKHUSEN

På dessa sidor hittar du material om sorg och hospicevård

Bilaga_3._Sorgens_tid.doc (doc, 0.18 Mt)

Vi har alla vårt eget sätt att sörja. Sorgen är inte en sjukdom utan en naturlig reaktion på den förlust vi drabbats av.


Hjalp_mig,_da_jag_dor.doc (doc, 0.24 Mt)

Material för sjukhuspersonalen om hospicevård

Bild: Aarne Ormio