Etusivu > Yhteinen toiminta > Apua & tukea > Palveleva puhelin >

Palvelevan puhelimen valmennus 2017

Palvelevan puhelimen, netin ja chatin vapaaehtoisen päivystäjän valmennus 2017

Haku tammikuussa 2017 alkavaan valmennukseen on päättynyt. Haku vuoden 2018 valmennukseen aukeaa syksyllä 2017.

Palvelevan puhelimen, netin ja chatin vapaaehtoisiksi päivystäjiksi kutsutaan tasapainoisia aikuisia, jotka haluavat tukea toisia ihmisiä. Koulutus- ja ammattitaustat voivat olla erilaisia, mutta yhteistä on avoin suhtautuminen kaikenlaisiin keskustelunaiheisiin. Jäsenyys kirkossa katsotaan eduksi. Valmennus ja päivystys tapahtuvat luottamuksellisuuden takaamiseksi näihin tehtäviin varatuissa tiloissa Helsingissä Kallion seurakunnan alueella.

 • Monet vapaaehtoiset kokevat löytäneensä Palvelevasta puhelimesta ja netistä mielekkään tehtävän, jossa voi itsekin kehittyä. Päivystyksestä ei makseta palkkaa, matkakulut korvataan.

 • Päivystäjille järjestetään jatkuvaa jatkokoulutusta paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.

 • Päivystystehtävästä kiinnostuneet kutsutaan verkkohakemuksen perusteella yksilö- ja ryhmähaastatteluun, jonka pohjalta valitaan valmennukseen osallistujat. Haastattelut pidetään marras-joulukuussa. Haastattelun tarkoitus on selvittää motivaatiota pitkään kurssiin sekä soveltuvuutta vaativaan säännölliseen vapaaehtoistehtävään. Valmennus on osallistujille maksuton.

 • Valmennusprosessi sisältää tammi-toukokuussa yhteisiä kokoontumisia viitenä maanantai-iltana ja kolmena lauantaipäivänä. Lisäksi on väliaikatehtäviä. Koulutusaiheita ovat mm. spirituaalisuus, elämän kriisit, yksinäisyys, mielenterveys ja itsemurha. Kouluttajina toimivat seurakuntien sielunhoidon, terapian ja työnohjauksen ammattilaiset. Keväällä ja kesällä on ohjattua ja itsenäistä päivystystä sekä työnohjausta, jonka jälkeen sitoudutaan toimintaan.

 • Valmennuksen jälkeen vapaaehtoiset sitoutuvat valitsemaansa päivystystehtävään / -tehtäviin muutaman tunnin jaksoissa vähintään kerran kuukaudessa sekä tehtävään liittyvään työnohjaukseen.

 • Puhelinpäivystys tapahtuu iltayöllä alkaen klo 21, chatpäivystys päivällä tai illalla, nettipäivystys itse valittuun aikaan.

 • Haluatko vapaaehtoiseksi Kampin kappeliin?

  Vapaaehtoisten valmennus järjestetään yhteistyössä Palvelevan puhelimen kanssa.

  Kampin kappelissa toimii aktiivinen vapaaehtoisten joukko. Vapaaehtoiset toimivat kappelin aulassa vastaanottamassa ja tervehtimässä tulijoita. Vapaaehtoisten tehtäviin kuuluu myös keskustella kävijöiden kanssa, kävijän niin halutessa.

  Etsimme sinua, joka

  • olet sosiaali- tai terveydenhuollon tai kirkon alojen ammattilainen tai opiskelija
  • viihdyt ihmisten parissa
  • sinulla on valmius keskustella kävijän kanssa hänen elämänkysymyksistään
  • kunnioitat ja hyväksyt sen, että kappelin kävijöillä voi olla erilaiset etniset ja uskonnolliset taustat ja mielipiteet
  • puhut mahdollisesti muita kieliä suomen lisäksi
  • voit olla vapaaehtoisvuorossa mahdollisuuksiesi mukaan päivisin tai myös viikonloppuisin.

  Tarjoamme

  • perehdytyksen tehtävään ja työnohjauksen joka toinen kuukausi
  • ainutlaatuisen mahdollisuuden olla mukana työssä, jollaista ei tässä muodossa tehdä muualla Suomessa
  • aktiivisen roolin Kampin kappelin yhteisössä

  Lisätietoa Kampin kappelin nettisivuilta ja facebook-sivulta.

  Päivystäjän näkökulma

  "Yksinäisyys on soittojen keskeinen aihe. Monella soittajalla ei ole ketään muuta kelle soittaa." Kirkon palvelevan puhelimen vapaaehtoinen työntekijä auttaa rikkomaan yksinäisyyden muuria.

  Lenkkinä kansainvälisessä auttajien ketjussa

  Palveleva puhelin kuuluu puhelinauttajien kansainväliseen IFOTES -liittoon, jonka jäsenet ovat sitoutuneet nimettömyyteen, luottamuksellisuuteen ja soittajan kunnioittamiseen. Palveleva puhelin on sitoutunut noudattamaan myös Suomessa laadittuja vapaaehtoisen puhelinauttamisen eettisiä periaatteita.

  Lisätietoja

  Lisätietoja saa Palvelevan puhelimen toiminnanjohtajalta Raija Narvilalta puh. (09) 2340 2599 tai sähköpostilla toimistosta palvelevapuhelin.ysk@evl.fi.