Varhaisnuorille

Etsimme, kohtaamme ja tuemme vaikeissa elämäntilanteissa olevia varhaisnuoria sekä heidän perheitään. Nuori itse tai hänen arjessaan kiinni oleva aikuinen voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella asioista liittyen

  • jaksamiseen
  • koulunkäyntiin
  • kavereihin
  • perheeseen
  • mihin tahansa elämään tai elämänhallintaan liittyvään asiaan

Toimintaa toteutamme yhteistyössä

  • paikallisseurakuntien
  • kaupungin sosiaali-, koulu- ja nuorisotoimen
  • varhaisnuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa

Yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa järjestämme erilaisia ryhmiä, retkia ja koulutusta.

Lasten sururyhmät kokoavat menetyksen kohdanneita lapsia vertaisryhmään pohtimaan tapahtunutta menetelmällisin keinoin. Surua syntyy monista asioista – perheen hajoaminen, läheisen kuolema, vanhemman vankeus jne. Lapsi on muuttuneen elämäntilanteen keskellä hämmentynyt ja peloissaan. Vanhempien on hyvä kertoa lapselle hänen ikätasonsa mukaisesti mitä perheessä on tapahtunut. Jos lapsi ei tiedä syytä perheessä olevaan tilanteeseen hän pitää usein itseään siihen syyllisenä. Ja korvaa mielikuvituksellaan sen mistä ei puhuta ääneen. On tärkeää, että lapsi voi siinä tilanteessa purkaa mieltään ja kertoa miltä tilanne hänestä tuntuu. Ryhmiä käynnistetään kun riittävä määrä osallistujia on ilmaissut kiinnostuksensa.

Osana Snellun varhaisnuorisotyötä toimii myös tekstaritupu, josta saat lisätietoja täältä.

Yhteystiedot:

Tiina Kinnunen
Erityisnuorisotyönohjaaja
Snellu
09-23402350
Toinen linja 8 00530 Helsinki
tiina.kinnunen@evl.fi