Hyvinvointi

Oppilaitospapit tarjoavat oppilaitosten opiskelijoille ja henkilökunnalle mahdollisuuden henkilökohtaiselle ja luottamukselliselle keskustelulle opiskeluun, työhön tai elämään liittyvissä asioissa. Tehtävämme on ylläpitää ja edistää oppilaitosten väen henkistä hyvinvointia, henkilökohtaisten elämäntaitojen kehittymistä sekä yksilöä mielekkäällä tavalla rakentavan yhteisöllisyyden toteutumista oppilaitosympäristöss


Oppilaitospapit ovat käytettäviss


◾ opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille
◾ koko henkilökunnalle, vakituisille ja osa-aikaisille
◾ oppilaitosten yhteisöille ja osastoille

Henkisen hyvinvoinnin palvelut

Henkilökohtainen ohjaus ja sielunhoito

Monilla ihmisillä elämään voi liittyä jaksoja, jolloin tarvitsee lisätukea opiskelun, työn tai henkilökohtaisen elämän haasteisiin. Oppilaitospappien henkilökohtaisen ohjauksen ja sielunhoidon tehtävänä on tukea ja edistää oppilaitosten väen hyvinvointia sekä antaa ohjausta oppimiseen, motivaatioon ja jaksamiseen liittyvissä ongelmissa.

Vastaanotolle voi tulla keskustelemaan luottamuksellisesti mistä tahansa mieltä painavasta asiasta. Yleisimmät syyt ottaa yhteyttä:
◾ Itsetunto
◾ Erilaiset elämänkriisit
◾ Perhe- ja ihmissuhdeongelmat
◾ Ahdistus
◾ Masentuneisuus
◾ Opiskeluun tai uraan liittyvät ongelmat
◾ Suru
◾ Päihteisiin liittyvät ongelmat

◾ Seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvät kysymykset


Ryhmäohjaus

Ryhmätyöskentely on mielekäs tapa käsitellä yhdessä yhteisön ongelmia, käydä läpi toimintaan liittyviä haasteita tai vaan pohtia yhdessä isoja kysymyksiä asiantuntevan ohjaajan johdolla. Ryhmän ohjauksia voidaan sopia tarpeen niin vaatiessa usean kerran jaksoiksi ja miettiä ryhmän tarpeisiin sopiviksi.

Projektit ja toiminta

Oppilaitospapit järjestävät alustuksia, seminaareja, työpajoja ja erilaisia työskentelyjä opiskelijoille, henkilökunnalle ja osastoille. Kuuntelemme mielellämme toiveitasi!

Esimerkkejä:

◾ työnohjaukselliset ryhmät


◾ hyvinvointikonsultointia


◾ open space työskentelyt


◾ yhteistoimintatapaamisia


◾ voimavaroihin, stressinhallintaan, hyvinvointiin, elämäntaitoihin, eettisin ja teologisiin kysymyksiin keskittyviä työpajoja


◾ Kriisikeskustelut mm. debriefing, defusing


◾ Retriitit, meditaatiohetket ja muut henkiset harjoitteet