Etusivu > Yhteinen toiminta > Yhteinen seurakuntatyö >

Jäsenyyden vahvistaminen

Kirkko Helsingissä haluaa kuulla jäseniään

Kehitämme toimintaamme yhdessä jäsentemme kanssa - tässä tehtävässä jokainen on tärkeä

Kirkko Helsingissä toimii ihmisiä varten, että he uskoisivat Jumalaan, rakastaisivat lähimmäisiään ja kantaisivat vastuuta ympäristöstä. Parhaiten tämä tavoite toteutuu jäsenten kanssa yhdessä toimien.

Tavoitteena on, että helsinkiläiset pitävät kirkkoa yhteisönä, joka on heille merkityksellinen eri elämänvaiheissa ja jonka jäseninä he haluavat olla.

Elo-syyskuun 2012 vaihteessa toteutettiin verkkoaivoriihi Toiveiden kirkko, jossa 2.090 ihmistä kertoi omasta toiveiden kirkostaan ja toiveiden seurakunnastaan. Ideoita kerrottiin yhteensä 3 573.

Pääviesti oli, että toiveiden kirkon tulee olla sekä rohkeasti hengellinen että läsnä arjessa. Toiveiden kirkko -kyselyn ideoita hyödynnetään Kirkon Helsingissä strategiatyössä ja toiminnan kehittämisessä monin eri tavoin. Toiveiden kirkko -kyselyn yhteydessä n. 270 ihmistä ilmoittautui halukkaaksi kehittämään Kirkon Helsingissä toimintaa myös jatkossa. Jatkokehittämisestä kiinnostuneet on kutsuttu verkkopaneeliin, joka aloitti toimintansa lokakuussa 2012.

Toiveiden kirkko -aineistosta valmistui keväällä 2013 tarkempi analyysi, jonka on tehnyt projektitutkija YTM, TM Marjukka Laiho.

Jäsenyyden vahvistamisen kysymyksiä mietittiin erityisesti Helsingin seurakuntien jäsenyyden tukihankkeessa, joka päättyi vuoden 2015 lopussa. Hankkeessa kehitettiin yhdessä jäsenten kanssa Kirkon Helsingissä toimintaa. Hankkeessa kehitetyt onnistuneet toimintamuodot jatkavat.

Jäsenyyden vahvistamisen toimintaa

Jäsenyyden tukihankkeen osaprojekteja ovat muun muassa:

Lisätietoja

Lisätietoja liitteistä

Toiveiden kirkko kevät 2013 -raportti.pdf (pdf, 1.69 Mt) Jäsenstrategia (pdf, 1.08 Mt) Medlemsstrategi (pdf, 0.24 Mt) Toiveiden kirkko raportti (pdf, 0.04 Mt) Onskekyrkan rapport (pdf, 0.44 Mt) Verkkopaneelin_rekisteriseloste.pdf (pdf, 0.01 Mt)