Kansaivälisyyskasvatus

Helsingin väestöstä noin 14 prosenttia on henkilöitä, joilla on ulkomaalaistausta tai he puhuvat äidinkielenään jotain muuta kieltä kuin kolmea kotimaista (suomi, ruotsi tai saame).

Tutkimusten mukaan joka päivä monet maahanmuutajista kokevat syrjintää ja saavat osakseen rasistista kohtelua ihonvärinsä, kielensä, uskontonsa, pukeutumisensa tai tapojensa vuoksi. Tutkimusten mukaan suurin osa rasistisesta kohtelusta tapahtuu julkisilla paikoilla kuten kadulla ja liikennevälineissä.

Suomalaiset eivät ole tottuneet puuttumaan toisten asioihin. Asioihin puuttumattomuus voidaan kuitenkin tulkita syrjinnän hiljaiseksi hyväksynnäksi. Puuttuminen ei olekaan helppoa. Se vaatii rohkeutta ja välineitä sekä tukea.

Koulutusta erilaisuuden kohtaamiseen:

MOD-kurssi ( Moninaisuus-Oivallus-dialogi)

Mod on menetelmä, joka tarjoaa mahdollisuuden tiedostaa mistä syrjinnässä ja rasismissa on oikein kysymys ja miten siihen voi puuttua ja miten sitä voidaan ehkäistä. Se tarjoaa "työkalupakin" erilaisuuden, konfliktien ja ennakkoluulojen käsittelyyn. Menetelminä ovat toiminnalliset harjoitukset ja keskustelut. Suositellaan jokaiselle ihmissuhdetyötä tekevälle, erityisesti kasvattajille sekä monikulttuurista työtä tekeville.

MOD-peruskurssi on kaikille avoin kahden päivän koulutus. 25.-26.3.2017 Helsingissä

Kurssilla pureudutaan erilaisuuden ja moninaisuuden kysymyksiin. Tehdään me-ne -ajattelua näkyväksi. Käsitellään omaa identiteettiä, asenteita ja miten ennakkoluulot syntyvät. Mikä vihapuhe ja miten siihen voi puuttua? Käytössä osallistavat menetelmät. Ei osallistumismaksua. Lounas noin 10 euroa.

Lisätietoja MOD : www.mod-koulutus.fi

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 1.1-30.2. 2017 tarja.korpaeus-hellsten@evl.fi

MOD-ohjaajan koulutus on kolmivaiheinen ja sisältää perus, -jatko ja ohjaajakurssit. Jo peruskurssi antaa valmiuksia käyttää menetelmää erilaisten ryhmien kanssa. Menetelmä on kehitetty Ruotsissa ja kurssitoimintaa Seurakuntaopisto ja MOD-verkostossa ovat mukana monet tahot mm. SPR ja 4-H, KEPA

Lue lisää MODin omilta sivuilta..


Raamattu kertoo ihmisten kohtaamisista

"Älkää unohtako osoittaa vieraanvaraisuutta,

sillä jotkut ovat yösijan antaessaan tulleet

majoittaneeksi enkeleitä"

Hepr. 13:12

"Jumala puhuu Moosekselle:
Kun maahanne tulee muukalaisia asuamaan keskuudessanne,
älkää sortako heitä.
Kohdelkaa joukossanne asuvia siirtolaisiaikään kuin he olisivat heimolaisianne
ja rakastakaa heitä kuin itseänne,
sillä olettehan itsekkin olleet muukalaisina Egyptissä:
Minä olen Herra, teidän Jumalanne."
3.Moos. 19: 33-34

"Jeesus sanoi:
Autuaita ovat rauhantekijät,
sillä he saavat Jumalan lapsen nimen"
Matt. 5:9

"Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille,
niin tehkää te heille."
Luuk 6:31

Rasismin vastainen viikko

Rasismin vastainen viikko rakentuu YK:n yleiskokouksen vuonna 1966 julistaman rasismin vastaisen päivän ympärille, jota vietetään kaikissa YK:n jäsenmaissa 21.3. Rasismin vastaisen viikon aikana järjestettävät tapahtumat kutsuvat ihmisiä vastustamaan rasismia ja etnistä syrjintää eri paikkakunnilla ympäri Suomea.

EI VIHAPUHEELLE!

EI RASISMILLE!

Rasmus Facebookissa:

Rasmusverkosto