Lähetys

Lähetys on kirkon perustehtävä, jota seurakunnat toteuttavat yhteistyössä kirkon lähetysjärjestöjen kanssa. Se on mahdollisuus välittämiseen, jakamiseen, oppimiseen, kehitykseen ja yhteyteen.

Helsingin seurakuntayhtymä myöntää vuosittain yli 3 prosenttia talousarviomäärärahoistaan lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniatyöhön. Varat kanavoidaan kirkon kahden lähetysjärjestön sekä Kirkon Ulkomaanavun tekemään työhön. Lisäksi jokainen Helsingin seurakunta tukee lähetystyötä taloudellisesti ja toimii työn edistämiseksi monin eri tavoin.

TULE MUKAAN MUUTTAMAAN MAAILMAA

 • järjestämällä pop-up juttuja, myyjäisiä, konsertteja ja tapahtumia muiden mukana tai omalla porukalla
 • ottamalla oman kummilapsen, jonka elämää ja koulunkäyntiä tuet kuukausittain
 • liittymällä lähetystyöntekijän lähettäjärenkaaseen
 • viemällä viestiä eli kertomalla muillekin mitä lähetys on ja miten sitä tehdään
 • toimimalla seurakunnan lähetyksen tukijana osallistumalla toiminnan ideointiin ja toteuttamiseen
 • vastuunkantamiseen monin eri tavoin
 • Kerro mitä sinä haluaisit tehdä!

Kiinnostuitko? Lue lisää lähetystyön mahdollisuuksista seurakuntien sivuilta.

Helsingin seurakunnat

Kirkon kansainvälinen vastuu

Lähetystyön perusta

Kristillinen lähetystyö perustuu Matteuksen evankeliumiin kirjoitettuun Jeesuksen opetuslapsilleen antamaan lähetyskäskyyn.

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28: 18-20)

Lähetystyö seurakunnissa on todella vaikuttavaa toimintaa

Helsingin seurakunnat toteuttavat lähetystehtävää jokainen omalla tavallaan kukin omien erityispiirteidensä ja resurssiensa mukaan. Jokaisella seurakunnalla on yksi tai useampia ns. nimikkolähettejä tai nimikkokohteita, joiden työtä ne ovat sitoutuneet tukemaan rukouksin, yhteydenpidon kautta ja taloudellisesti. Helsingin seurakuntien tekemä lähetystyö moninaisuudessaan on todella laajaa ja vaikuttavaa.

Lähetystyö on jokaisen kristityn tehtävä ja se toteutuu vain aktiivisten seurakuntalaisten ja vapaaehtoisten tuella.
Seurakuntien lähetystyöstä vastaa ja sitä koordinoi lähetystyön tai kansainvälisen työn teologi ja /tai lähetystyön tai kansainvälisen työn sihteeri.

Tutustumalla lähetysjärjestön sivuihin saat kattavan tietopaketin kirkon lähetystyöstä

Helsingin seurakuntayhtymä tukee taloudellisesti kahta lähetysjärjestöä:

Muut kirkon lähetysjärjestöt:

 • Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä (ELK)
 • Sanansaattajat (SANSA)
 • Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SELK)
 • Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)