Monikulttuurinen työ, turvapaikanhakijat, uskontojen välinen dialogityö

Monenlainen monikulttuurisuus on Helsingissä arkipäivää ja osa katukuvaa sekä kirkon identiteettiä sekä Helsingin seurakuntien kansainvälistä työtä. Tehtävämme on kohdata moninaisuutta ja elää sitä todeksi. Osa työstä on huomioida muualta Suomeen ja Helsinkiin muuttaneet maahanmuuttajat. Haluamme tukea ja kohdata maahanmuuttajia heidän eri elämän kysymyksissään uskonnollisesta taustausta riippumatta.

Olemme toimineet jo vuosia myös turvapaikanhakijoiden ja paperittomien ihmisten kanssa ja tehneet yhteistyötä vastaanottokeskusten kanssa. Syksyllä 2015 turvapaikanahakijoita oli majoitettuina neljän seurakunnan tiloihin ja vaate ym. avustusta on jaettiin tarvitseville.

Hätämajoitusta paperittomille ja muille tarvitseville on

Osoite on Hämeentie 73, 00550 Helsinki
Avoinna klo 21.00–7.00, p. yöaikaan 044 2406455, majoitus.vivo@gmail.com
Lisätiedot majoittumiseen hakeutumisesta ma-pe klo 9.00–12.00 p. 09 2340 2533

* Kirkkosalissa on 30 patjapaikkaa. Tarjolla on teetä ja leipää sekä tukea ja neuvontaa. Yöpyminen on maksutonta. Paikka on päihteetön.


Haluamme edistää hyvää yhteistä sosiaalista rinnakkaiseloa uusien kaupunkilaisten kanssa ja tukea heidän kotoutumistaan. Lukuisat vapaaehtoiset ovat olleet työtä toteuttamassa. Vapaaehtoistyöstä voi tiedustella omasta seurakunnasta. Vapaaehtoistyönpaikoista tietoa saa: www.vapaaehtoistyo.fi.Tuemme maahanmuutajien uskonelämän kasvua. Tämä toteutuu muun muassa yhteistyössä eri kristillisten ryhmien kanssa ja tekemällä seurakuntatyötä eri kielillä.

Säännöllistä toimintaa eri kielillä on viidellä kielellä. Tietoa löytyy:

Vieraskielinen työ


Panostamme myös kansainvälisyys- ja asennekasvatukseen, sillä haluamme edistää ihmisten välistä tasa-arvoa, aitoa yhteyttä ja välittämistä niin kansankirkossamme kuin koko yhteiskunnassa. Lisäksi kutsumme maahanmuuttajia jakamaan uskon sekä ilon ja vastuun yhteisestä, maailmanlaajuisesta kirkosta kanssamme.

Toimimme yhteistyössä kirkon eri tahojen sekä viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Työssämme on läsnä myös ekumenia eli kirkkojen välinen yhteistyö sekä dialogi muiden uskontojen edustajien kanssa.

Avoimet ovet kulttuuri- ja uskontodialogiin on vuosina 2017-2018 toteutettava hanke, jossa kutsutaan eri uskonnollisten yhteisöjen jäseniä tutustumaan toisiinsa ja eri katsomuksiin sekä toimimaan yhdessä. Yhteystiedot: uskontodialogipappi heidi.rautionmaa@evl.fi

MOD-peruskurssi on kaikille avoin kahden päivän koulutus 8.-9.-2.2018 Helsingissä

Kurssilla pureudutaan erilaisuuden ja moninaisuuden kysymyksiin. Tehdään me-ne -ajattelua näkyväksi. Käsitellään omaa identiteettiä, asenteita ja miten ennakkoluulot syntyvät. Mikä vihapuhe ja miten siihen voi puuttua? Käytössä osallistavat menetelmät. Ei osallistumismaksua. Lounas noin 10 euroa.

Lisätietoja Modista: www.mod-koulutus.fi

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 12.1.2018 tarja.korpaeus-hellsten@evl.fiKeskipäivän rauhanrukous:

Johdata minut kuolemasta elämään,
vääryydestä totuuteen.

Johdata minut epätoivosta toivoon,
pelosta luottamukseen.

Johdata minut vihasta rakkauteen,
sodasta rauhaan.

Täyttäköön rauha sydämemme, maailmamme
ja koko luomakuntamme.

Aamen

Tätä rukousta eri uskontokuntien edustajat ympäri maailmaa rukoilevat keskipäivän aikaan.


Yhteystiedot

Tarja Korpaeus-Hellsten

Kansainvälisen työn sihteeri

tarja.korpaeus-hellsten@evl.fi

09 23402531

Helsingin seurakuntayhtymä

Kolmas linja 22

00530 HelsinkiKun maahanne tulee muukalaisia asumaan keskuudessanne, älkää sortako heitä. Kohdelkaa joukossanne asuvia siirtolaisia ikään kuin he olisivat heimolaisianne ja rakastakaa heitä kuin itseänne. (3. Moos. 19:33-34)

Katso kortti:

10 askelta vieraanvaraisuuteen