Tiedote Pienyrittäjän tuki -hankkeesta

Yrittäjäverkosto auttaa jaksamaan

26.1.2916

Monet yksinyrittäjät eivät kuulu yrittäjäjärjestöihin, eikä heillä ole mahdollisuutta jakaa huolia ja vastuuta työyhteisön kanssa.
Omaan työhyvinvointiin panostaminen voi olla vaikeaa. Tämä käy ilmi Helsingin seurakuntien tilaamasta Pienyrittäjälle tukea -esiselvityksestä (Peltonen&Pitkänen, 2015). Selvityksen pohjalta Helsingin seurakunnat ovat aloittaneet pienyrittäjien tukihankkeen yhdessä NewCo YritysHelsingin ja Työterveyslaitoksen kanssa. Hanke edistää pienyrittäjien keskinäistä verkostoitumista, työssä jaksamista ja henkistä hyvinvointia.

Yrittäjille tarjotaan keskusteluapua ja heitä kutsutaan tapahtumiin ja työpajoihin. Tapahtumat ovat koonneet yhteen eri alojen yrittäjiä. Tapaamisissa on muodostunut hyvä yhteishenki ja on jaettu ajatuksia mm. siitä, millaista on toteuttaa omaa unelmaansa yrittäjänä ja mitä mentori voi merkitä yrittäjälle.

Projektipäällikkö, pastori Marja Kotakorpi antaa lisätietoa hankkeen tapahtumista ja hänen kanssaan voi käydä luottamuksellisia keskusteluja. Yrittäjä voi saada selkeyttä mm. yrityksen perustamiseen tai lopettamiseen liittyviin kysymyksiin, sairastumisen tai muun elämänkriisin kohtaamiseen tai arjessa jaksamiseen. Keskustelussa käsitellään aihepiirejä, joita yrittäjä itse haluaa nostaa esiin ja pääpaino on kuuntelemalla auttamisessa. Hengellistä tukea tai rukousapua annetaan yrittäjän sitä toivoessa. Tarvittaessa yrittäjä voidaan ohjata muiden tukimuotojen piiriin, kuten talous- ja velkaneuvontaan, perheneuvontaan, työnohjaukseen tai oman Yrityskummin löytämiseen.

NewCo YritysHelsingin yritysneuvoja Susanne Leppänen tarjoaa koko hankkeen ajan yritysneuvontaa NewCo YritysHelsingin tiloissa, Ensi Linja 1. Hänen puoleensa voi kääntyä kaikissa liiketoimintaan liittyvissä kysymyksissä.

Työterveyslaitoksen Barbara Bergbom ja Auli Airila toimivat hankkeessa työhyvinvoinnin asiantuntijoina. He ovat järjestäneet maahanmuuttajataustaisille yrittäjille työhyvinvointipajoja, joiden pohjalta tehdään työhyvinvointiopas. Opas valmistuu syksyllä 2017. Lisätietoa sivulta www.ttl.fi/yrittäjällevoimaa

Kaikkien hankkeen tapahtumien tavoitteena on edistää yrittäjien keskinäistä verkostoitumista, vastavuoroista tuen antamista ja jakamista, uusien yhteistyökumppaneiden löytymistä ja ystävyyssuhteiden syntymistä. Tapahtumien alustukset ovat pääosin suomeksi, mutta keskustelua voidaan tarvittaessa kääntää myös englanniksi.

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston tukema ja kestää vuoden 2017 loppuun.

Lisätietoa hankkeesta:
www.pienyrittäjäntuki.fi
Facebook: Pienyrittäjän tuki

Yhteydenotot ja ilmoittautuminen tapahtumiin:
Marja Kotakorpi
p. 050 594 2374
marja.kotakorpi@evl.fi

Paluu etusivulle