Suomen sosiaalifoorumi 2017 Seurakuntien talossa 1.4.

Suomen sosiaalifoorumi toteutetaan jälleen pop up -periaatteella eli eri puolilla Kalliota. Eniten tapahtumia on Seurakuntien talossa, Kolmas linja 22 b. Seurakunnat järjestävät jälleen yhteistyökumppaneineen tapahtumaan useita keskusteluja.

Poimintoja Seurakuntien talon ohjelmasta aikajärjestyksessä:


ILMASTOKRIISI – PAIKALLINEN ON GLOBAALI

Seurakuntien talo, Engel-sali (Kolmas linja 22B) klo 12-13.45

Sosiaalifoorumi saa tänä vuonna vieraan kansainvälisestä dialogiverkostosta, kun United Planet Faith and Science Initiativen (UPFSI) toiminnanjohtaja Stuartt Scott pyrkii vastaamaan kysymykseen: Voiko tiede ja uskonnot löytää yhteisen tien ihmiskunnan tulevaisuutta uhkaavan ilmastokriisin edessä?

Toisena aiheena tilaisuudessa on ruokatuotannon ilmastovaikutuksien vähentäminen ja tätä on avaamassa FT Anu Harkki. Harkki on toiminut tutkimusjohtajana ruoan raaka-aine ja metsäkemian teollisuudessa sekä johtotehtävissä Sitrassa, MTT:ssä ja Luonnonvarakeskuksessa.

Tilaisuuden järjestää Climate Reality Verkosto yhteistyössä Helsingin seurakuntien Avoimet Ovet hankkeen ja Suomen Unitaariunversalistinen Seura ryn ja Uskot ilman rajoja ryn kanssa. Tilaisuuden juontavat Ahti Tolvanen ja Heidi Rautionmaa.

Lisätietoa Stuart Scottista ja hänen luotsaamastaan verkostosta, jonka perustajina ovat hänen lisäkseen mm Desmonmd Tutu ja James Hansen: http://www.upfsi.org/about/

Tapahtuman löydät myös facebookista.

Tapahtuma on osa Oikeudenmukaisuutta rajallisella maapallolla -teemaa.

NÄKÖKULMIA PAPERITTOMUUTEEN SUOMESSA.

Seurakuntien talo, Sutinen (Kolmas linja 22B) klo 12-13:45

Näkökulmia paperittomuuteen Suomessa. Keskustelutilaisuus, jossa nostetaan esiin paperittomuuteen johtavia syitä ja seurauksia sekä vaikuttamismahdollisuuksia yhdessä. Infoa eri tahojen järjestämistä palveluista paperittomille. Tervetuloa jakamaan kokemuksia ja verkostoitumaan! Tilaisuudessa alustajina ja keskustelijoina edustajia seuraavilta tahoilta mm. Pakolaisneuvonta ry / Paperittomat-hanke, Helsingin Diakonissalaitos, Helsingin ev.lut. seurakuntien erityisdiakonian paperittomat-hanke, Global Clinic- paperittomien terveyspalvelu.

Tapahtuma on osa Yhdessä! -teemaa.

IKÄSYRJINTÄ TYÖELÄMÄSSÄ – PANEELI

Seurakuntien talo, Silvennoinen (Kolmas linja 22B), klo 14-15:30

Ikäsyrjintä koskettaa yhä nuorempia; Jo moni yli 40-vuotias törmää työnhaussa ikämuuriin. Ikääntyviä työntekijöitä torjutaan työnhaussa ja painostetaan eläkkeelle, mutta samaan aikaan yhteiskunta-, ikä- ja työpoliittisessa keskustelussa puhutaan työurien pidentämisen tarpeesta. Myös entistä useampi 30-vuotias kokee eriarvoista kohtelua nuoren ikänsä vuoksi.

Helsingin seurakuntayhtymän Yhteiskunnallisen työn ja 3+1-ryhmän 1.4. klo 14 Sosiaalifoorumissa (Kolmas linja 22b, tila Silvennoinen) järjestämässä paneelissa pohditaan mm. Miten ikäsyrjintä ilmenee, millä aloilla sitä koetaan eniten, mitkä ovat sen seuraukset ja miten sitä voisi ehkäistä.Mukana keskustelemassa erikoistutkija Marjut Pietiläinen, Senior Partner, Advisor Pirjo Varjus-Pitkälä ja lakimies Pertti Hyvärinen.

Tapahtuma on osa Yhdenvertaisuutta! -teemaa.

RAUHA:N UNELMA

Seurakuntien talo, Sonck (Kolmas linja 22B) klo 14-15:30

Rauha:n UNELMA Miten rakentaa yhteiskuntarauhaa kasvatuksessa ja ruohonjuuritason toimintojen kautta? Miten luodaan välittävää keskustelua ja yhteistyötä eri uskontoja ja katsomuksia edustavien välille? Tuodaan esille kentän konkreettisia haasteita ja käytännön ratkaisumahdollisuuksia uskontodialogiseen yhteyteen.

Järjestäjinä Helsingin ev.lut. seurakuntien Avoimet ovet, Kansainvälinen musliminaisten unioni, Resalat islamilainen yhdyskunta ja Religions for Peace Suomen naiset

Tapahtuman löydät myös facebookista.

Tapahtuma on osa Yhdessä! -teemaa.

AITO MEDIA UHATTUNA

Seurakuntien talo, Sonck (Kolmas linja 22B) klo 16-17:30

Mikä on median rooli nykypäivän Suomessa ja kärjistyneessä julkisessa keskustelussa? Tilaisuudessa etsitään ratkaisuja kriisiytyneen yhteiskunnallisen keskustelun parantamiseksi mm. dialogisesta ja sovittelevasta journalismista.

Seminaarissa keskustellaan median tilasta ja roolista polarisoituvassa yhteiskunnassa sekä etsitään uudistamisen keinoja mm. dialogisesta ja sovittelevasta journalismista. Emeritusprofessori ja rauhantutkija Tapio Varis puhuu aiheesta Totuudet ja uskot mediassa.

Variksen alustusta kommentoivat dialogiasiantuntijat Noora Kettunen ja Sara Salmani.

Sosiaalifoorumin ohjelmaan kuuluvan tilaisuuden juontavat Anu Leinonen ja Heidi Rautionmaa.

Tilaisuuden järjestävät Suomen Anna Lindh -verkosto, Kaupunki yhteisönä ry, Qufi Creative sekä Avoimet ovet -hanke.

Tapahtuman löydät myös facebookista.

Tapahtuma on osa Media ja manipulointi -teemaa


MEDITAATIO, SISÄINEN TILA JA KOKONAISVALTAINEN HYVINVOINTI

Seurakuntien talo, Kappeli (Kolmas linja 22B, 3.krs) klo 14-16

Työpajassa syvennytään meditaation, mindfulnessin ja helppojen läsnäoloa avaavien menetelmien avulla hyvinvointiin kokonaisvaltaisena kysymyksenä. Tarkoituksena on matalalla kynnyksellä tutustua muutamiin meditaation menetelmiin ja hyvinvoinnin kysymyksiin joita voi soveltaa omassa elämässä. Työpajaa vetää pastori, hengellinen ohjaaja Henri Järvinen. Henri on toiminut vuosia yliopistoissa ja kirkossa hengellisen ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntijana sekä aktiivisesti myös Sosiaalifoorumi-liikkeessä.

Järjestäjinä Helsingin ev.lut. seurakunnat ja Kristillisen meditaation yhteisö Suomessa


Suomen sosiaalifoorumi on kansalaiskeskustelun paikka. Sosiaalifoorumissa etsitään seminaarien, paneelikeskustelujen, työpajojen, teatterin, valokuvataiteen ja musiikin voimalla inhimillisiä vaihtoehtoja vallitsevalle uusliberalistiselle politiikalle sekä ratkaisuehdotuksia Suomen ja maailman ongelmiin. Tapahtuman järjestäjinä on suuri joukko erilaisia kansalaisjärjestöjä, verkostoja, yhteiskunnallisia liikkeitä, ay-liike, kirkollisia ja kulttuurialan toimijoita. Lisätietoa Suomen Sosiaalifoorumin ohjelmasta 1.4.2017:http://www.sosiaalifoorumi.fi/ohjelma/

__________________________________________________


Seurakuntien yhteiskunnallisen työn ja ammatillisten aluejärjestöjen pääkaupunkiseudulla toimivien paikallisjärjestöjen 3+1-ryhmä järjestää yhdessä seminaarin ikäsyrjinnästä työelämässä. Ohjelma:


Ikäsyrjintä tappaa -keskustelutilaisuus 1.4.2017

Ikäsyrjintä koskettaa yhä nuorempia, se ei ole enää vain yli 50-vuotiaiden todellisuutta. Entistä useampi alle 30-vuotias kokee eriarvoista kohtelua nuoren ikänsä vuoksi. Toisaalta poliittisessa keskustelussa puhutaan kauniisti työurien pidentämisestä, mutta jo monen 40-vuotiaan työnhaussa eteen nousee ikämuuri.

Ikäsyrjintä tappaa syömällä resursseja muun muassa syrjinnän aiheuttamien fyysisten ja henkisten terveysongelmien kautta, sekä näivettämällä yhteiskunnan osaamispääoman kehittämistä ja hyödyntämistä. Miten ikäsyrjintä ilmenee, millä aloilla sitä koetaan eniten ja miten voisimme ehkäistä sitä?

Ikäsyrjintä tappaa –paneelissa aiheesta keskustelevat erikoistutkija Marjut Pietiläinen (Tilastokeskus), Senior Partner Advisor Pirjo Varjus-Pitkälä (MPS) ja lakimies Pertti Hyvärinen (YKN). Keskustelun moderaattoreina toimivat kehitysjohtaja Ainokaisa Saarinen (Telia Company) ja pastori Hilkka Niemistö (Seurakuntayhtymän yhteiskunnallinen työ)

Ikäsyrjintä tappaa -paneeli järjestetään 1.4.2017 kello 14 Seurakuntien talossa (Kolmas linja 22b, tila Silvennoinen, 4 krs). Ei ennakkoilmoittautumista.

3+1 –ryhmän järjestämä tilaisuus on osa Sosiaalifoorumin ohjelmaa.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisesta aiheesta!

Lisätietoa paneelista: [Hilkka Niemistö , seurakuntayhtymän yhteiskunnallisen työn pastori , 050 3877 152 , hilkka.niemisto@evl.fi ja Ainokaisa Saarinen, AKAVA Uusimaan edustaja 3+1-ryhmässä, kehitysjohtaja (Telia Company), 3+1-työryhmän pj.

040 5063800, ainokaisa.saarinen@teliacompany.com.

Suomen sosiaalifoorumin omat kotisivut löytyvät osoitteesta www.sosiaalifoorumi.fi

Yhteystiedot:

Raija Korhonen, yhteiskunnallisen työn pastori. raija.korhonen(at)evl.fi ; 050-3019616