10.07. Grattis: Saima, Saimi | Respons
Matteus församling

Dop

Kontakt

När ett dop, en kyrklig vigsel eller jordfästning blir aktuell kontaktar du din församlings pastorskansli. På pastorskansliet får du hjälp med att boka präst och kantor till förrättningen. Du hittar kontaktuppgifter här.