11.08. Grattis: Susanna, Susanne, Sanna | Respons
Matteus församling

Val

Nyheter

Vadå församlingsval?

Församlingsval hålls i november vart fjärde år, nästa gång i november 2022. Alla medlemmar i församlingen som är 16 år eller äldre har rätt att rösta.