06.05. Grattis: Frej, Frejvid, Freja | Respons
Matteus församling
församlingsval 2018 #minkyrka mot en blå bakgrund

Val

Nyheter

Vadå församlingsval?

Församlingsval hålls i november vart fjärde år, nästa gång i november 2022. Alla medlemmar i församlingen som är 16 år eller äldre har rätt att rösta.