06.08. Grattis: Sixten | Respons
Johannes församling

Påsken 2019

Johannes församling

19.03.2019, 11:01
Tiden före och under påsken är en händelserik tid i kyrkan. Här kan du se påskens program från palmsöndagen till annandag påsk.

Söndag 14.4 Palmsöndagen
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. Westerlund, Henricson. Kyrkkaffe.
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan. Lindström, Terho, Enlund. Kyrkkaffe.

Måndag 15.4
kl. 13-14.30: Kaffe med Johannes församling i Folkhälsanhuset Brunakärr/Verkstaden, Mannerheimvägen 97. Ollberg.
kl. 15: Musiklek för 2–3-åringar tillsammans med en vuxen. Högbergsgatan 10, gatunivå. Rahnasto.
kl. 17: Kantele för 5–6-åringar i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivå. Rahnasto. Anmälan till helena.hollmerus@evl.fi eller tfn 050 4010 390.
kl. 19: Passionsandakt i S:t Jacobs kyrka. Westerlund, Henricson.

Tisdag 16.4
kl. 10–12: Babyrytmik, lek och servering i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivån. Sångstund för barn ca 8–12 månader kl. 10, för ca 2–8 månader kl. 11. Servering. Åberg.
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan med Santeri Siimes.
kl. 13.30–14.30: Musiklek i Bokvillan för 0–3-åringar, Tavastvägen 125. Rahnasto.
kl. 17.30: Andakt i Drumsö seniorhem. Gehlin.
kl. 19: Passionsandakt i S:t Jacobs kyrka. Westerlund, Henricson.

Onsdag 17.4
kl. 19: Passionsandakt i S:t Jacobs kyrka. Westerlund, Henricson.

Torsdag 18.4 Skärtorsdagen
kl. 10: Skolgudstjänst i Johanneskyrkan. Heikel-Nyberg, Enlund.
kl. 12.15: Skolgudstjänst i Johanneskyrkan. Heikel-Nyberg, Enlund.
kl. 15: Mässa i Folkhälsans seniorhus, Mannerheimvägen 97. Lindström, Hätönen.
kl. 18: Mässa i Gamla kyrkan. Busck-Nielsen, Almqvist, Hätönen. Tomas vokalensemble.
kl. 19: Mässa i S:t Jacobs kyrka. Heikel-Nyberg, Henricson.

Fredag 19.4 Långfredagen
kl. 12: Gudstjänst i Johanneskyrkan. Busck-Nielsen, Johannes kantori.
kl. 16: Andakt vid Jesu dödsstund i S:t Jacobs kyrka. Terho, Enlund, Henricson.

Lördag 20.4 Stilla lördagen

kl. 23: Påskvaka i Johanneskyrkan. Busck-Nielsen, Almqvist, Hätönen. Paschafest i Högbergssalen efter mässan.

Söndag 21.4 Påskdagen
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. Westerlund, Lindström, kantoriet, SJ-kören, Roströsten.

Måndag 22.4 Annandag påsk

kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. Busck-Nielsen, Lindström, Hätönen.
kl. 15: Orgelmatiné i Johanneskyrkan. Enlund.