23.09. Grattis: Tekla | Respons
Matteus församling

Program veckorna 37 & 38

Matteus församling

15.01.2020, 15:03 /  uppdaterad 09.09.2020, 16:01
Här är programmet i Matteus församling under veckorna 37 och 38.


Gudstjänster

Högmässa i Matteuskyrkan söndagen den 13.9 kl. 10. Mässan förrättas av Juho Kankare och efteråt serveras kyrkkaffe.

Högmässa söndagen den 20.9 kl. 10 i Matteuskyrkan. Mässan förrättas av Helene Liljeström. Efteråt serveras kyrkkaffe.

Kvällsmässa i Matteuskyrkan söndagen den 20.9 kl. 18. Kvällens talare är Matteus färska tf. kyrkoherde Helene Liljeström, hon talar kring temat Känn ingen oro. Mässan förrättas av Juho Kankare. Efteråt serveras lätt kvällste. Varmt välkommen!

Ungdomsmässa i Matteuskyrkan onsdagen den 9.9 och den 16.9 kl. 18. Ungdomsmässan är en halvtimmes mässa med bönevandring, nattvard, dialogpredikan och musik. Den genomförs med och av församlingens ungdomar. Välkommen oberoende av ålder!

Barn och familjer

Musikleken Klapp & Klang kl. 10 (för 1-4 -åringar) och Gung & Sjung kl. 11 (för 0-1 -åringar) varje tisdag i Matteuskyrkan. Där får man sjunga, dansa och leka med andra jämnåriga. Vi sjunger en halv timme och efteråt finns det möjlighet att umgås över en kopp kaffe (eller köpa lunch i vår lunchrestaurang). Välkommen med!

Öppet hus för skolelever i årskurs 3-6 tisdagen 15.9 kl. 14-17 i Matteuskyrkan. Mellanmål, spel, lek, pyssel, körsång och trevlig samvaro tillsammans med församlingens musikledare Daniela Strömsholm och familjearbetsledare Catarina Bärlund-Palm. Mera information catarina.barlund-palm@evl.fi eller 050-380 3936.

Matteus popkör fortsätter 15.9! Popkören för årskus 3-7 samlas i Matteuskyrkan tisdagar kl. 15-30-16.30. Kom med och sjung med musikledare Daniela Strömsholm. Mera info av daniela.stromsholm@evl.fi.

Unga

Öppet hus varje onsdag kl. 15 i Matteuskyrkan. Kom och prata, läsa läxor, chilla eller spela tillsammans med våra ungdomsledare!

Vuxna

Stickklubben börjar undantagsvis först 24.9. Läs mera här.

Folkhälsans sällskapsträffar samlas jämna veckor i Matteuskyrkans Olavussal. Nästa träff är 17.9 kl. 11-12.30.

Kaffe på plattan lördagen den 19.9 kl. 12-14. Vi bjuder på kaffe, te, saft och bulle. Vi erbjuder möjlighet till samtal och förbön utanför Matteuskyrkan (Åbohusvägen 3). Du är också välkommen med och hjälpa till. Kontakta Carita Riitakorpi via carita.riitakorpi@evl.fi eller 050-380 3986.

Musik

Kyrkokören övar på tisdagskvällar kl 18.30-21. Mera info hittar du på Matteus hemsidor.

Kören VårTon övar onsdagar kl. 15.30-16.30. Mera info hittar du på Matteus hemsidor.

Mera information om körerna får du av kantor Niels Burgmann via niels.burgmann@evl.fi eller 050-566 9418.