25.09. Grattis: Sigvard | Respons
Matteus församling

Röstmagneterna i församlingsvalet kommer från Drumsö

19.11.2018, 01:21 /  uppdaterad 19.11.2018, 09:10
Medelåldern bland de nya förtroendevalda i Helsingfors gemensamma kyrkofullmäktige är 50 år. Över hälften av dem är kvinnor (62%). Över hälften är också nya, det vill säga de har inte suttit i fullmäktige under den nuvarande perioden som avlutas vid årsskiftet. Till gemensamma kyrkofullmäktige valdes endast fem delegater som är under 30 år gamla.
Vaaliuurnan sisältö kaadetaan pöydälle Vuosaaressa äänten laskua varten

Röstningsprocenten i Helsingfors var 11,3 (11.2% år 2014 och 13,9 % år 2010) varav över hälften röstade på förhand. Sammanlagt 32 800 röstberättigade medlemmar i Helsingfors finska och svenska församlingar använde sin rösträtt i församlingsvalet. Också i de svenska församlingarna låg röstningsaktiviteten på samma nivå som vid senaste församlingsval.

Allra aktivaste röstade församlingsborna på Drumsö och i Munksnäs finska församlingar. Enligt preliminära uppgifter ligger röstningsprocenten i bägge församlingarna på cirka 17%. Drumsö finska församling lyckade också aktivera 16–17-åringarna att rösta. Fjorton procent av åldersgruppen använde sin rösträtt.

Röstmagneterna i församlingsvalet kommer också de från Drumsö. Marthaförbundets generalsekreterare Marianne Heikkilä valdes in i församlingsrådet med 374 röster (ny). Juha-Pekka Sihvonen förnyade sin plats i fullmäktige med 376 röster liksom Kristiina Kartano med 344 röster.

Martina Harms-Aalto var röstmagnet bland de svenska fullmäktigekandidaterna med sammanlagt 303 röster i fullmäktigevalet. Också i rådsvalet toppade Harms-Aalto i Johannes församling med 172 röster följd av Maria Björnberg med 148 röster.

I Petrus församling drog Sonja Djupsjöbacka in hela 153 röster. Det höga röstetalet drog med sig samtliga på listan "Petrus för alla". Det var den enda av de svenskspråkiga listorna där alla kandidater kom in.

Flest röster i Matteus församling fick Maria Westerling med 67 röster.

Ser man till var de svenskspråkiga rådsmedlemmarna är bosatta stiger även här Drumsö fram - fem av Johannes församlings totalt 14 medlemmar är bosatta på Drumsö. Resten av rådsmedlemmarna fördelar sig jämnare över staden.

Bland de svenska rådsmedlemmarna ligger medelåldern på 49 år. 58% av de svenskspråkiga förtroendevalda är kvinnor.

Av de 38 invalda svenskspråkiga rådsmedlemmarna är knappa hälften nya, 18 stycken. Flest nya invalda finns i Johannes församling där 8 rådsmedlemmar och samtliga representanter i gemensamma fullmäktige är nya.

Till gemensamma kyrkofullmäktige valdes sammanlagt 91 delegater varav 81 är finskspråkiga och 10 svenskspråkiga. Därtill valde varje församling ett eget församlingsråd. Sammanlagt 278 personer fick en plats i ett församlingsråd, av dessa är 38 svenskspråkiga.

Församlingarna fastställer valresultaten senast den 21.11.

Tilläggsinformation:

Kommunikationschef Kimmo Holappa, p. 040 5962 007, kimmo.holappa@evl.fi

Informatör Nina Österholm, p. 050 337 6319, nina.osterholm@evl.fi

Centralvalnämndens ordförande Stefan Forsén, p. 050 3110 321, stefan.forsen@evl.fi

informatör / tiedottaja

Helsingfors kyrkliga samfällighet

050 337 6319

www.helsingforsforsamlingar.fi