31.10. Grattis: Artur | Respons
Matteus församling

Voice-kören hösten 2020 ställs in

24.08.2020, 14:59 /  uppdaterad 27.08.2020, 11:07
De svenskspråkiga Helsingforsförsamlingarnas gemensamma projektkör Voice hösten 2020 ställs tyvärr in på grund av läget med covid-19.

De svenskspråkiga Helsingforsförsamlingarnas gemensamma projektkör Voice ställs tyvärr in hösten 2020 på grund av läget med covid-19.

Vi beklagar läger och hoppas kunna arrangera kören under vårterminen 2021 i stället!

För mera info kontakta musikledare Daniela Strömsholm daniela.stromsholm@evl.fi eller 050 596 7769.