25.09. Grattis: Sigvard | Respons
Matteus församling

11,3 procent röstade i församlingsvalet i Helsingfors

18.11.2018, 20:37 /  uppdaterad 18.11.2018, 21:25
Enligt preliminära uppgifter använde sammanlagt 32 800 röstberättigade medlemmar i Helsingfors finska och svenska församlingar sin rösträtt i dagens församlingsval. Röstningsprocenten stannade på 11,3 procent vilket är samma nivå som vid föregående församlingsval för fyra år sedan (11,3).
val

Helsingforsarna förhandsröstade lika aktivt som vid förra valet. 17 304 förhandsröster kom in.

Också i de svenska församlingarna låg röstningsaktiviteten på samma nivå som vid senaste församlingsval: I Johannes församling röstade sammanlagt 1063 personer vilket gav en röstningsprocent på 10,5, i Matteus 572 personer, 12,5 %, Petrus 640 personer, 11,8 %. Sammanlagt röstade 2275 svenska helsingforsare i församlingsvalet. (2014: Petrus: 724 röster, 12.1%, Matteus: 630 röster 13,7%, Johannes: 1131 röster 11.1%)

Allra aktivaste röstade församlingsborna på Drumsö och i Munksnäs finska församlingar. Enligt preliminära uppgifter ligger röstningsprocenten i bägge församlingarna på cirka 17%. 291 165 medlemmar i Helsingfors församlingar hade rösträtt i dagens val.

Till gemensamma kyrkofullmäktige väljs sammanlagt 91 varav 81 är finskspråkiga och 10 svenskspråkiga. Därtill väljer varje församling ett eget församlingsråd. Sammanlagt 278 personer får en plats i ett församlingsråd i dag, av dessa är 38 svenskspråkiga.

Församlingarna fastställer valresultaten senast den 21.11.

Följ med resultaten på webben: församlingsvalet.fi samt på församlingarnas egna webbsidor: helsingforsforsamlingar.fi samt i sociala medier.

Valdeltagande i Helsingfors: 2010/ 13,9 %, 2006/ 8,2 % ja 2002/ 6,2 %

Tilläggsinformation:

Kommunikationschef Kimmo Holappa, tel. 040 5962 007, kimmo.holappa@evl.fi

Informatör Nina Österholm, tel. 050 337 6319, nina.osterholm@evl.fi