01.12. Grattis: Oskar | Respons
Hela Helsingfors

Hosianna! Mässa på första advent

Församlingar

Kalenteri ja kellosymboli27.11.2022 Ylösalaisin olevan pisaran muotoinen paikkasymboli

Välkommen till kyrkan i på första advent!


JOHANNESKYRKAN Sammanlyst högmässa kl 12. Ingen mässa på Drumsö. Församlingens alla körer medverkar. Högbergsgatan 12.

MATTEUSKYRKAN Festmässa kl. 10. Glöggservering efter mässan. Åbohusvägen 3. Mässan strömmas till församlingens facebooksida

MUNKSNÄS KYRKA Högmässa kl. 10. Tegelstigen 6

PETRUSKYRKAN Puls-gudstjänst kl. 15.30. Skogsbäcksvägen 15

ÅGGELBY GAMLA KYRKA Högmässa kl.12. Brofogdevägen 12


Välsignad vare han, som kommer i Herrens namn!